Nu får de råd att bli sjuka

NYHETER

Utredaren vill ta bort taket i sjuk-
försäkringen

Snart har även Göran Persson råd att bli sjuk.

Utredaren Anna Hedborg vill ta bort taket i sjukförsäkringen helt-även för folk med miljonlöner.

-Vi ökar solidariteten, säger hon.

Foto: "förslaget mer rättvist" Göran Persson skulle få ut 88?000 kronor om han var sjuk med det nya förslaget.

Den som blir sjuk får i dag 80 procent av lönen upp till 24000 kronor i månaden. Regeringen vill höja taket till 33000 kronor från och med nästa sommar.

"Stärka solidariteten"

Men det räcker inte, tycker Anna Hedborg som leder den stora socialförsäkringsutredningen som ska vara klar nästa höst.

-Vi vill stärka solidariteten kring ett system som är väldigt viktigt för jämlikheten i samhället, säger Anna Hedborg till Aftonbladet.

Enligt rapporten Riskgruppsutjämningen, som SVT:s Rapport har tagit del av, så är låginkomsttagare den grupp som använder sjukförsäkringen mest.

Kostnaden höjs

Därför innebär det endast en marginell ökning av kostnaderna att ta bort taket.

-Livets onda och goda är väldigt orättvist fördelat inte bara när det gäller inkomster. Höginkomsttagare är sällan sjuka.

Försvinner taket så innebär det att Göran Persson skulle få ut 88 800 kronor om han är sjuk i en månad.

-Det väsentliga är att vederbörande har betalat och kommer att betala mycket i avgifter både före och efter.

Anna Hedborg kan tänka sig ett tak för extrema inkomster. Hon säger att en tänkbar möjlighet är att dra gränsen vid 30 basbelopp per år, vilket motsvarar en månadslön på 100000 kronor.

Men grundprincipen är att taket ska bort.

- Om alla är med och betalar med hela sin inkomst så finns det egentligen inget argument för att inte släppa på allas inkomster fullt ut.

Anna Hedborg tror inte att ett högre tak kommer att öka benägenheten bland höginkomsttagare att sjukskriva sig.

-Det är inte någons högsta dröm i livet att vara sjukskriven. Det är andra saker i livet än pengar som avgör.

Så mycket kan kändisarna få

Om taket i sjukförsäkringen höjs skulle kändisarna tjäna så här mycket på en månad.

Siffrorna baseras på den senast tillgängliga taxeringen.

Foto: Amelia Adamo, Stockholm, tidningsdrottning.

Jens Kärrman