Frikännande för hetsåtalad polis

NYHETER

Skickade rasistiska mejl till kommunalrådet Ilmar Reepalu

MALMÖ

Den 43-årige polisman i Malmö som skickade e-post med rasistiskt innehåll till kommunalrådet Ilmar Reeplau (s) frikändes på tisdagen av Malmö tingsrätt.

Enligt domstolen har polismannen inte gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. I sitt mejl till Reepalu skrev han bland annat om ”kriminelle Mohammed i Rosengård” och uppmanade kommunalrådet att dra in sitt ”gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö”.

Tingsrätten konstaterar att innehållet i mejlet var kränkande och nedvärderande. Men rätten anser att polisbefälet inte haft för avsikt att sprida det trots att det i själva verket blev allmän handling genom att det skickades till kommunalrådet.

Åklagaren hade yrkat på fängelse eller böter för polismannen.

Riskerar fortfarande avsked

Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd hade tidigare bestämt att han skulle avskedas vid en fällande dom, om inte brottet bedömdes som ringa.

Den friande domen betyder dock inte med automatik att polismannen inte längre riskerar att avskedas, enligt Skånes länspolismästare Anders Danielsson.

Domen måste först vinna laga kraft, därefter slutbehandlas ärendet i Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.

”Inte lämplig som polis”

Det var Danielsson som anmälde 43-åringen dit och det skedde innan denne åtalats för hets mot folkgrupp.

– Det han har gjort är inte förenligt med polisens värderingar, säger Danielsson och vidhåller att han anser att mannen genom sitt agerande visat att han inte är lämplig som polis.

Polismannen arbetade tidigare som befäl i yttre tjänst. I samband med anmälan till ansvarsnämnden blev han omplacerad till en annan befattning.

TT