Samarbetspartier kritiserar s-utspel om invandrare

NYHETER

Integrationsministern vill införa villkor för invandrarbidragen

Integrationsminister Jens Orback vill att nyanlända invandrare som exempelvis hoppar av en kurs i svenska för invandrare ska kunna förlora sin etableringsersättning. Men regeringens båda samarbetspartier, miljöpartiet och vänsterpartiet, är kritiska.

Orbacks förslag innebär att varje nyanländ ska få teckna ett personligt kontrakt där rättigheter och skyldigheter slås fast. Den som exempelvis har förbundit sig att gå en kurs i svenska för invandrare och sedan hoppar av, kan bli av med sin etableringsersättning, som ska vara något högre än socialbidraget.

Orback betonar dock att den som blir av ersättningen alltid kan få andra former av stöd från samhället.

- I Sverige ställs ingen på bar backe, säger han.

"Dra åt tumskruvarna"

Men riksdagsledamoten Yvonne Ruwaida (mp) är kritisk mot idén.

- Det handlar om att dra åt tumskruvarna och det skuldbelägger människor, eftersom det skapar en bild av att de som kommer hit inte vill lära sig svenska, säger hon.

Även vänsterpartiet riktar kritik mot utspelet.

- Vår utgångspunkt är att människor ska få en vettig introduktion. Har man den utgångspunkten är det inte piskor och bestraffningar som behövs, säger riksdagsledamoten Kalle Larsson (v) till TT.

Orback tycker inte att jämförelsen är träffande.

- Det är väl ingen som ser exempelvis den lön man får för att arbeta som en piska, säger han.

Orback tillägger att han tycker det är fullt rimligt att den som tecknat ett kontrakt kan bli av med ersättningen om kontraktet bryts.

"Allt kan bli bättre"

Riksdagsledamoten Annika Qarlsson (c) anser att det är "anmärkningsvärt" att Orback väljer att ställa krav på motprestationer på en enskild grupp. Hon hänvisar också till ny forskning från Örebro universitet som visar att invandrare som deltar i kommunala introduktionsprogram minskar sina chanser att få jobb.

- Ska det ställas krav bör det i högsta grad också finnas krav på den verksamhet som bedrivs, säger hon.

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt påpekar att Orbacks förslag är i linje med vad moderaterna föreslagit tidigare, men understryker att riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften är minst lika viktigt för att grupper i utanförskap ska få jobb.

- Det är svårt att vara emot våra egna förslag, men vad vi gör är att vi också sänker trösklarna till arbetsmarknaden.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg betraktar socialdemokraternas förslag som en halvmesyr eftersom det inte är kopplat till medborgarskap. Han pekar på att det finns många invandrare som inte får någon introduktionsersättning.

Avvisar språktest

Orback avfärdar Leijonborgs koppling som märklig och avvisar alla idéer på språktest och språkkrav för att få medborgarskap.

Socialdemokraterna vill också införa ett anställningsstöd för nyanlända invandrare som varit arbetslösa i tre månader. Tanken är att stödet ska gå till arbetsgivarna och vara 550 kronor per person och dag.

- Det är ett vallöfte, säger Jens Orback.

Håkan Johansson/TT, Nils Åkesson/TT