Polisens nya strategi ska utplåna utsatta områden

avMalin Nilsson

På torsdag offentliggjorde polisen sin nya strategi som ska vända utvecklingen i utsatta områden.

Strategin betonar att fler myndigheter måste ta ansvar.

– Vi kan inte lösa det här på egen hand, säger Håkan Wall, enhetschef på nationella operativa avdelningen (Noa).

Polisen är beredda att ta nya krafttag i utsatta områden. På torsdagseftermiddagen publicerade de sin nya strategi för att på både kort och lång sikt stoppa den negativa utvecklingen av kriminalitet och utsatthet i områdena.

– Goda krafter måste samverka så att vi tillsammans vänder utvecklingen och på sikt har vi visionen att vi inte ska ha den här typen av områden i Sverige, säger Håkan Wall, enhetschef på nationella operativa avdelningen (Noa) till Aftonbladet.

En polismyndighet – ett gemensamt arbetssätt

När Polismyndigheten 2015 genomgick en omorganisation blev 21 myndigheter en. Men det är först nu som Polisen gör upp en gemensam strategi för alla områden. Den utgår från tre huvudinriktningar: närvarande polis, synkroniserad förmåga och samverkan.

Strategin syftar på att vända utsattheten och i bästa fall – utplåna den helt.

1 av 2 | Foto: TT NYHETSBYRÅN

Närmare relationer mellan verksamheter och ökad kompetens i lokalpolisområdet är en viktig del i strategin. Polisen önskar tillräcklig kunskap kring mångfald, kulturella skillnader, hedersrelaterat våld och om barnkonventionen.

– Vi är en myndighet nu och det är viktigt att vi angriper en viss problematik och problem på ett enhetligt sätt, var vi än befinner oss i landet.

”Polisen löser inte problemen på egen hand”

De senaste åren har det dödliga våldet ökat i Sverige. Enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet, konstaterades 113 fall av dödligt våld under 2017. Det är den högsta nivån sedan 2002 och majoriteten av fallen har ägt rum i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd.

I 35 procent av fallen 2017 användes skjutvapen, vilket även det är en ökning sedan tidigare år. Håkan Wall vill inte analysera vad som kan vara orsaken till ökningen, men menar att Polisen inte ensamt kan driva insatserna. Därför betonar strategin vikten av samverkan mellan olika aktörer.

– Att angripa och bekämpa brott ingår i vårt brottsbekämpande uppdrag, men sen har vi också ett brottsförebyggande uppdrag. Det är inte alls säkert att Polisen ska vara motorn i alla delar, det finns andra i samhället som måste ta väldigt stort ansvar för att på sikt vända den totala utvecklingen, säger Håkan Wall och fortsätter:

– I vissa fall blir det väldigt polistungt, men Polisen som brottsbekämpande myndighet löser inte de här problemen på egen hand.

Under första halvan av 2019 kommer strategin genomgå en större uppföljning.

ARTIKELN HANDLAR OM