"Nu måste högre krav ställas på bankerna"

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Styrräntan sänks till 1,50 procent – men läsarna tvivlar på bankerna

Riskbanken meddelade idag 09.30 att de sänker reporäntan till 1,50 procent.

Men Aftonbladets läsare är skeptiska till att bankerna sänker boräntan.

– Jag tycker att vi kan kräva mer öppenhet av bankerna, säger ekonomiexperten Annika Creutzer.

I slutet av december sänkte Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Nu väljer de att åter sänka styrräntan som därmed är nere på 1,50 procent. Troligtvis är fler sänkningar att vänta.

Fortsatt låg repa

"Reporäntan väntas ligga kvar på denna nivå till någon gång 2013", skriver Riksbanken på sin hemsida.

Riksbanken skriver att ledningen "för att stabilisera inflationen kring två procent och resursutnyttjandet i ekonomin runt en normal nivå", har fattat detta beslut.

Beskedet var väntat. I en enkät av Reuters spådde 13 av 18 ränteanalytiker att Riksbanken skulle sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Fem analytiker räknade med oförändrad reporänta på 1,75 procent.

Läsarnas misstro

I chatten som Annika Creutzer hade med Aftonbladets läsare i morse framkom att läsarna ställer sig tveksamma till om bankerna kommer att utnyttja sänkningen till att sänka boräntorna.

Creutzer spår att bankkundernas räntor sänks till en början eftersom bankerna "har ögonen på sig nu", men att de senare kommer att höjas igen om reporäntan ligger still.

– Så gjorde de i höstas.

Enligt Annika Creutzer har bankernas egna upplåningsräntor ökat. Signaturen Börje undrar om dessa är offentliga.

– Nej, det är affärshemligheter och olika hos olika banker. Dessutom ändras det i det närmaste sekund för sekund på den internationella lånemarknaden. Men lite mer öppenhet tycker jag att vi kan kräva av bankerna, svarar Annika Creutzer.

Dämpad export, ökat sparande

Riksbanken konstaterar att den "svaga tillväxten i euroområdet har dämpat efterfrågan på svensk export, som bromsat kraftigt i slutet av 2011".

Detta har i sin tur lett till att de svenska hushållen har börjat spara mer och skjuter upp sin konsumtion. Företagen  skjuter upp sina investeringar.

Riksbanken spår därför att BNP-tillväxten blir låg under den närmaste perioden och tror även att arbetslösheten kommer "öka något under året".

Men det finns hopp:

"Den svenska ekonomin väntas växa i en mer normal takt nästa år", menar Riksbanken.

Problem i euroområdet

"De statsfinansiella problemen i framför allt euroområdet kan fördjupas och de negativa effekterna på Sveriges ekonomi bli större. I ett sådant läge kan räntebanan behöva bli lägre", skriver Riksbanken.

Enligt Riksbanken finns det dock en möjlighet för att förtroendet för euroländernas statsfinanser återhämtar sig snabbare än väntat, vilket i sin tur skulle kunna leda till en snabbare höjning av reporäntan.

"Detta skulle i så fall motivera en högre räntebana".

Fler sänkningar

Till skillnad från Riksbanken är de svenska bankerna överens om att fler sänkningar troligtvis är att vänta under 2012. Prognosen: Reporäntan bottnar på 0,50 procent.

Det kan i sin tur leda till billigare bostadslån för dem som lånat pengar till sin bostad.

Som lägst har styrräntan legat på 0,25 procent. Det var under perioden 8 juli 2009 till 6 juli 2010.

Ekonomijournalisten Annika Creutzer chattade med läsarna efter dagens räntebesked

Publicerad: