Arbetsförmedlingen sågar regeringen

avLisa Röstlund

Arbetsförmedlingen sågar regeringens satsning.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga ger troligen inga fler jobb, anser myndigheten.

Även Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är kritiska.

– Det är en förödande kritik från en förenad expertkår, säger Magdalena Andersson (S), till Aftonbladet.

Regeringen vill gå vidare med sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga i sommar.

Sedan 2009 betalar arbetsgivarna bara halv avgift för anställda upp till och med 26 år. Satsningen innebar ett intäktsbortfall för statskassan på 21 miljarder förra året.

Regeringen vill nu ta bort sänkningen för alla över 26 och sänka avgifterna ytterligare för dem upp till 23.

Ifrågasätter idén

I ett remissvar till finansdepartementet skriver Arbetsförmedlingen, AF, att det "är oklart om den föreslagna sänkningen av socialavgifterna har förutsättningar att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten. Möjligen kan en effekt uppstå för de yngsta."

Men AF ifrågasätter hela idén med att en allmän sänkning av avgifterna har en bestående effekt på ungas arbetslöshet.

– Vi bygger vårt svar på den konsensusuppfattning som råder bland forskarna, att en sänkning av arbetsgivaravgiften inte har någon större effekt på ungdomsarbetslösheten, säger Mats Wadman, analysdirektör på AF till Aftonbladet.

AF anser att det vore bättre att sluta med de generella sänkningarna och i stället satsa mer på de unga som står längst från arbetsmarknaden, de som inte har något jobb.

Svåra att greppa

Hotell- och restaurangbranschens branschorganisation Visita är den enda remissinstans som är positiv till regeringens satsning.

Tio har inga synpunkter alls, en del anser att förslaget krånglar till det för företagen eftersom reglerna för nedsättning av avgifterna är svåra att greppa, rapporterar TT.

En handfull ifrågasätter, som AF, hela idén med den allmänna sänkningen och att det skulle ge fler jobb och lägre arbetslöshet bland unga. Till dem hör Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

"Den förstärkta subventionen kommer även att omfatta dem som redan har anställning eller skulle ha fått anställning ändå. Därtill finns risk för att marginalnyttan av att ytterligare  differentiera socialavgifterna är låg", skriver Riksrevision i sitt remissvar.

Förväntar sig att regeringen lyssnar

Peter Johansson, revisionsledare vid Riksrevisionen säger till Aftonbladet:

– Vårt yttrande grundar sig på revisionella iakttagelser som vi gjort. Vi pekar på risk för låg kostnadseffektivitet, efterlyser en ekonomisk utvärdering och konsekevensanalys. I avsaknaden av utvärdering är det svårt att göra en bedömning av förslaget.

Mats Wadman på AF förväntar sig nu att regeringen lyssnar på kritiken:

– Ja, eftersom de allra flesta remissinstanser instämmer med vår kritik: att man är skeptisk till den här typen av sänkningar, säger han till Aftonbladet.

Politiskt het

Så sent som före jul hävdade IFAU i en rapport att sänkningarna haft små effekter på sysselsättningen, till en mycket stor kostnad. De kritiska hävdar också att många av de som nu drar nytta av sänkningen skulle ha fått jobb ändå.

De sänkta avgifterna är också en av de politiskt hetaste frågorna inför valet. Nyligen skrev ledningen för hamburgerkedjan Max ett brev till sina anställda och varnade för de rödgrönas förslag att återställa avgifterna till normal nivå.

Aftonbladet söker arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) och finansminister Anders Borg (M).

Andersson: "Stort slöseri"

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson säger till Aftonbladet:

– Det här är en förödande kritik från en förenad expertkår. Det visar på ett stort slöseri av våra gemensamma resurser, som vi måste vara särskilt varsamma om i det ekonomiska läge som råder just nu.

– Problemet som gör satsningen så ineffektiv är att sänkningen främst gäller unga som redan har jobb. Vi vill ju att man i stället ska rikta resurserna mot unga som står utanför arbetsmarknaden, som inte har jobb. Där vill vi i stället se en 90-dagarsgaranti som syftar till att alla ungdomar ska ha ett arbete, en praktikplats eller en utbildningsplats att gå till senast efter 90 dagar. Det vore en mycket mer effektiv satsning.

Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Per Bolund:

– Kritiken som kommer från remissinstanserna underblåser den kritik som vi redan tidigare kommit med. Det är uppenbart att det här är en dyr och ineffektiv reform som inte ger jobb. Det är dåligt att ha en regering som inte lyssnar på så tunga remissinstanser som kritiserar satsningen.