Regeringens nystartszoner slopas

Regeringen släpper förslaget om nystartszoner. Förslaget syftade till att bryta bidragsberoende och långtidsarbetslöshet i segregerade områden. Företag med färre än 50 anställda verksamma i områden med många långtidsarbetslösa, lågutbildade och bidragsberoende skulle slippa betala delar av arbetsgivaravgiften. Som mest skulle företagen kunna få 3,5 miljoner kronor om året.

Efter lång väntan kommer nu EU-kommissionen med krav på förändringar med hänvisning till reglerna om statsstöd. Regeringen väljer då att helt slopa förslaget. Det har mött kritik från såväl politiskt som företagarhåll. En invändning har varit att systemet skulle snedvrida konkurrensen.

Ansvarigt statsråd, integrationsminister Erik Ullenhag (FP), är på semester och har inte varit möjlig att nå för en kommentar.

TT

Publisert: