Lundsberg förblir öppet

Skolinspektionen hade ingen rätt att stänga Lundsbergs skola, det meddelar Förvaltningsrätten i ett beslut under onsdagen.

Men Jan Björklund står på Skolinspektionens sida och kan tänka sig att ändra lagen.

– Skolinspektionens befogenheter måste också kunna omfatta internaten, säger ministern.

Den 28 augusti i år beslutade Skolinspektionen att utfärda ett tillfälligt verksamhetsstopp för internatskolan Lundsberg i Värmland. Förbudet kom efter det uppmärksammade misshandelsfallet då elever brändes med strykjärn.

Efter en rad rättsliga turer meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm i dag att det var fel av Skolinspektionen att slå igen skolan.

Beslutet saknade laglig rätt anser domstolens ledamöter.

Utanför skoltid

Huvudargumentet är att den händelse som låg till grund för att bomma igen Lundsberg inträffade utanför skoltid på ett av internathemmen.

I Förvaltningsrättens dom står det att Skolinspektionen över huvud taget inte har några befogenheter att hålla tillsyn över internatverksamheten. Därför hade myndigheten ingen rätt att slå igen skolan.

– Utredningen i målen ger inte  belägg för att hot, våld eller andra allvarliga händelser inträffat under skolmåltider eller annars inom ramen för själva utbildningen, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson.

Skolinspektionen slår ifrån sig och anser inte att det visst funnits lagligt stöd för de åtgärder de åtgärder som vidtagits.

– Vi anser att vi har tillsyn och att förvaltningsrätten kommit fram till ett felaktigt beslut, säger generaldirektören Ann-Marie Begler.

Enligt henne kommer Förvaltningsrättens dom troligtvis att överklagas.

Björklund kritisk

Utbildningsminister Jan Björklund ställer sig på Skolinspektionens sida. Han går så långt att han överväger ett nytt lagförslag som tydliggör att skolinspektionen också har tillsyn över internaten inte bara undervisningen.

– Skolinspektionens befogenheter måste också kunna omfatta internaten, säger han till Aftonbladets webb-tvprogram Partiprogrammet.

Han är inte kritisk till Förvaltningsrättens lagtolkning, men säger att skollagen borde ses över.

Socialdemokraten Ibrahim Baylan har redan föreslagit det i riksdagens utbildningsutskott.

Publisert: