Döms för mord på småbarnsmamman

NYHETER

Andréas Johansson får 16 år långt fängelsestraff

1 av 4 | Foto: Andréas Johansson döms till 16 års fängelse för mordet på småbarnsmamman i Trollhättan

37-årige Andréas Johansson döms för mordet på småbarnsmamman i Trollhättan.

Vänersborgs tingsrätt dömer honom till 16 års fängelse.

”Vad som framkommit om hans agerande efter avslutad våldsutövning, där han uppenbarligen inte vidtagit några åtgärder för att rädda XX (23-åringens) liv”, skriver tingsrätten.

Natten till 29 juni i somras mördades den 23-åriga kvinnan i sin lägenhet innan kroppen forslades bort.

Den hittades först fem veckor senare.

Alla tre dömda

Under tiden hade 37-årige Andréas Johansson gripits och häktats misstänkt för mordet. Två av hans vänner, nu 32 och 35 år gamla häktades också, misstänkta för skyddande av brottsling.

Nu har de tre vännerna dömts.

Johansson får ett 16 år långt fängelsestraff medan de två medåtalade får 1 års fängelse var.

– Jag tycker det är bra att tingsrätten drar samma slutsatser som vi har gjort när de går igenom utredningen. Det var en klart tillfredsställande dom, säger kammaråklagare Per-Erik Rinsell.

I domen går tingsrätten igenom all samlad bevisning som lagts fram under förhandlingarna och drar slutsatsen att det inte finns någon annan rimlig förklaring än att 37-åringen dödat småbarnsmamman.

”Han har således varit medveten om att det förelåg en beaktansvärd risk för att han skulle beröva (23-åringen reds anm) livet. Vad som framkommit om hans agerande efter avslutad våldsutövning, där han uppenbarligen inte vidtagit några åtgärder för att rädda (23-åringens) liv och i stället snart därpå vidtagit åtgärder för att kunna undanskaffa hennes kropp ger entydigt besked om att han dessutom varit likgiltig inför denna effekt”, skriver tingsrätten i domen.

Tingsrätten slår bland annat fast att kvinnan dödats i hemmet, att 37-åringen bränt upp sina kläder han haft under kvällen och att det med stor sannolikhet är hans skoavtryck som hittats i blodspår i kvinnans lägenhet.

Utom rimligt tvivel

”Detta innebär enligt tingsrätten att det dels föreligger ett flertal separata omständigheter som ger starkt stöd för att Andréas Johansson varit inblandad i att XX (23-åringen) berövades livet, varav flera av dessa omständigheter är oberoende av de andra, och att det därmed sammantaget föreligger ett ytterst starkt stöd för att det är Andréas Johansson som utövat det dödliga våldet mot (23-åringen), dels att det är uteslutet att någon annan än Andréas Johansson som kan ha utövat detta våld. Det är därmed ställt utom rimligt tvivel att det är Andréas Johansson som orsakat (23-åringens) död.

Den morddömde ska även betala skadestånd till småbarnsmammans anhöriga, totalt 325 000 kronor.

Domen kommer att överklagas till hovrätten.

Fotnot: Aftonbladet har sökt Andréas Johanssons advokat Tommy Nilsson.