Försenat slussprojekt blir en miljard dyrare

Av: 

TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Tove Eriksson/TT
Ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss försenas i två år. Enligt Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén har entreprenörens arbetsmetoder inte fungerat.

NYHETER

Ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss skulle bli klar i år. Men en miss av entreprenören gör att arbetet försenas med två år och blir runt en miljard kronor dyrare, enligt Sjöfartsverket.

– Vi vill nu att leverantören byter ut sin projektledning, byter arbetsmetoder och förstärker kompetensen, säger generaldirektör Katarina Norén till TT.

Syftet med det så kallade Mälarprojektet är att öka Sveriges konkurrenskraft genom att möjliggöra för större fartyg att passera.

Förseningen gör att arbetet med Södertälje kanal och sluss väntas bli klart först under andra halvan av 2021. Samtidigt ökar kostnaden från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor.

Enligt Sjöfartsverket har entreprenören inte tagit tillräckligt stor hänsyn till den geologiska undersökningen av marken.

– Vi är väldigt besvikna. Det är en erfaren leverantör, men här har arbetssättet inte fungerat. Geologin i marken har gjort det svårare än förväntat att bygga slussen på det här sättet, säger Katarina Norén.

Svårt att behålla kompetens

Sjöfartsverket har bytt ut sin projektledning och kräver att entreprenören gör det samma.

– Det har varit en väldigt överhettad marknad i många år och det har varit svårt att behålla kompetensen i det här projektet. Vi behöver en satsning från leverantören, säger Katarina Norén.

TT: Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

– Sjöfartsverket hade behövt stärka sin ledning och organisation tidigare. Det är en väldigt tuff byggmarknad och givetvis hade vi behövt förstärka vår organisation.

”Vi har en dialog”

TT: Kommer ni att kräva leverantören på pengar?

– Vi har en dialog om det här och hoppas på en gemensam lösning. Men det är klart, så småningom kan det bli en tvist, säger Katarina Norén.

Förutom att Södertäljeborna nu får dras med bygget i ytterligare två år tvingas rederierna fortsätta hantera en tidvis avstängd sluss. Risken är att sjöfarten minskar i stället för att öka, enligt Katarina Norén.

Publicerad:

LÄS VIDARE