Nyheter

Bodström kvittar ut för advokatjobb

NYHETER

Förre justitieministern Thomas Bodström (S) har kvittat ut sig från riksdagen för att samtidigt tjäna mycket pengar som advokat.

Under senare tid har Thomas Bodström - ordförande i riksdagens justitieutskott - i olika medier sagt att riksdagsuppdraget går i första hand, att han visserligen haft en del frånvaro men att den inte främst gällt rättegångar utan att han "gjort olika partiarbeten".

Men i söndagskvällens Kalla Fakta i TV 4 redovisas en jämförelse mellan Bodströms närvaro i riksdagen och de advokatnotor han lämnat in till olika domstolar runt om i landet.

Under våren 2009 har Bodström kvittat ut sig från 19 av 36 voteringsomgångar i riksdagen. Vid tio av de 19 gångerna hade han uppdrag som advokat, där han tjänade tiotusentals kronor vid sidan av inkomsterna från riksdagen.

I tio i topp

Under våren hade alltså Bodström 53 procents voteringsfrånvaro, vilket lägger honom i tio i topp av alla riksdagens 349 ledamöter och i princip är det bara partiledare, gruppledare och språkrör som har större frånvaro, enligt Kalla Fakta.

Dessutom går frånvaron emot partiets regelverk. Där står att "Kvittning tillämpas med stor restriktivitet. Godtagbara skäl för kvittning är politisk medverkan vid utåtriktade arrangemang som bedöms vara politiskt viktigare för partiet än närvaron i riksdagen", enligt Kalla Fakta.

Bodström uppger också att han tvärtom varit mera aktiv än genomsnittsledamoten i fråga om interpellationsdebatter, skriftliga frågor och utskottsnärvaro. Han pekar också på att han under riksdagsåret 2008/2009 skrivit 44 motioner, medan en ledamot i snitt skriver tio.

Tidigare motioner

Men när Kalla Fakta tittar på de 44 motionerna Bodström undertecknat är tolv så kallade partimotioner med namnen på alla partiets ledamöter. Nio andra är kommittemotioner, ofta skrivna av tjänstemän, där Bodström som utskottsordförande är förste undertecknare. Ytterligare sju motioner har undertecknats av flera ledamöter och har oklar skribent.

De kvarstående 17 motionerna har Bodström undertecknat själv, men sju av dem är upprepningar av motioner han lagt tidigare år, enligt Kalla Fakta.

TT har utan framgång sökt partiets gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg för en kommentar.

TT

ANNONS

Allt för din bästa vän 😺 upp till 30% på Djur hos MEDS!

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter