Nyheter

Klimathot kan göra mygga till landsplåga

Forskarna varnar för att slaget mot översvämningsmyggan redan kan vara förlorat

Slaget mot myggen är i full gång i Nedre Dalälven. Men kriget kan vara förlorat – klimatförändringarna gör att den särskilt aggressiva översvämningsmyggan kommer att bli en landsplåga i framtiden, spår forskare.

Foto: ARKIV/SANNA SJÖSWÄRD

– Förutsättningarna för myggen kommer att bli bättre och bättre. Klimatförändringarna gör att det blir omväxlande torka och fler översvämningar, perfekt väder för den här arten, säger Martina Schäfer, doktor i biologi vid Uppsala universitet.

Arten heter Aedes sticticus, den argaste och vanligaste översvämningsmyggan. Den har funnits länge i Sverige, men det är först de senaste 20 åren som den har ökat explosionsartat. Orsaken är klimatförändringarna, och fortsätter värmeökningen kommer den att sprida sig till hela landet inom 80 år, påpekar Martina Schäfer.

Men myggen är ett problem redan i dag.

– Det är andra gången det regnar ordentligt, så det är outhärdligt att vara ute, säger Martina Schäfer.

Den aggressiva myggan påverkar också turistnäringen. Gysingen Wärdshus, som ligger i ett myggdrabbat område som inte bombas med biologiska bekämpningsmedel, har fått många avbokningar den senaste veckan.

– Vårt hopp är nu att regeringen skjuter till fyra miljoner i katastrofpengar, konstaterar Richards Forsling, VD och delägare i värdshuset.

TT