Iran utmanar världen på nytt

Misstankarna stärks att Iran försöker skaffa sig kärnvapen

Misstankarna stärks att Iran i hemlighet försöker skaffa sig kärnvapen.

Varför annars mörka den nya anläggningen för anrikning av uran?

En direkt utmaning mot världen.

Wolfgang Hansson.

Om Iran vill visa för världen att de bara har fredliga syften med sitt kärnenergiprogram tillämpar de en underlig taktik.

Att under lång tid bygga en ny anrikningsanläggning i hemlighet stärker inte precis förtroendet i omvärlden.

Istället ökar spänningen. Insatserna höjs. I förlängningen kan det få allvarliga konsekvenser.

Visserligen blev anläggningen känd tack vare att Iran frivilligt berättar om den i ett brev till FN:s atomenergiorgan IAEA. Men New York Times hävdar att Iran informerade om anläggningen först efter att de fått veta att den avslöjats av amerikansk underrättelsetjänst.

Iran säger att anläggningen inte är klar men kan tas i drift nästa år. Rimligtvis innebär det att bygget pågått under lång tid. Anläggningen sägs vara insprängd i berg i närheten av staden Qom, Irans religiösa centrum.

Nu uppfattas bygget av omvärlden som ännu ett sätt för Iran att mörka sina verkliga intentioner. Särskilt som anläggningens storlek, enligt president Obama, indikerar att den inte är till för fredliga ändamål.

Det hjälper inte att Iran hävdar att inget klyvbart material ännu finns på plats eller att anrikningen ska ske upp till högst den nivå som används för kärnkraftsbränsle och inte för bomber.

En nation med en ledare som öppet vill utplåna Israel och förnekar förintelsen känns inte särskilt pålitlig.

Iran har en lång historia av hemlighetsmakeri kring sitt kärnenergiprogram. Den befintliga anrikningsanläggningen i Natanz blev känd först 2002 efter att iranska exilgrupper avslöjade den. Då hade den varit igång i många år.

Sedan dess har Iran försökt mörka, försena och förhala all form av information till IAEA. Inspektörerna omväxlande nekas och får tillträde till kärnanläggningarna. Det har varit en klassisk katt och råtta-lek som förstärkt känslan av att ledarna i Teheran döljer något.

Ingen ifrågasätter Irans rätt att ha kärnkraft. Däremot är det många som undrar vad en av världens största oljeproducenter med en av världens största oljereserver behöver kärnkraft till.

Tajmingen av det nya brevet till IAEA är också intressant. Det landade på kontoret i Wien mindre än en vecka innan Iran ska inleda nya förhandlingar med stormakterna om sitt nukleära program.

IAEA begär nu mer information och omedelbart tillträde till den nya anläggningen.

Israel kommer att ta nyheten som ytterligare ett argument att hålla sina bombplan startklara.

avWolfgang Hansson