Reinfeldt avslutade Moderatstämman

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt avslutade partistämman i Västerås på söndagen med att fira alliansens femåriga födelsedag.

Reinfeldt tog upp hur han lärt från de andra partierna – från Centerpartiet om tillväxt i hela Sverige, från KD om känslan för de äldre och familjen och från FP:s kunskapsambitioner.

Alliansen har tillsatt elva reformarbetsgrupper som ska förbereda nästa val.

– Ju bättre förberedd desto längre når man, sade han.

– I valet kommer vår arbetslinje ställas mot bidragslinjen och ett Sverige där fler människor får makt över sitt eget liv ställas mot ett vänsterexperiment, fortsatte han.

Reinfeldt sammanfattade stämmans beslut om bland annat en jämlik sjukvård med förstärkta patienträttigheter, hur trösklar in i arbetslivet ska sänkas och hur full sysselsättning ska nås.

Han betonade hur viktigt det är att nu förankra politiken ute bland människorna.

– Vi måste gå ifrån att göra studiebesök till att sitta ner i personalrum och samtala, sade han.

TT