"Att döda varg är ett nödvändigt ont"

Vargexperten om vargjakten: ”För att leva med varg måste man även skjuta dem”

”Inget var förberett” Nu höjs kritiska röster mot vargjakten. ”Inget var förberett, klart det blev kaos. Hur ska 12 000 man kunna ringa och rapportera till länsstyrelsen”, säger Ann Dahlerus på svenska rovdjursföreningen. Men miljöminister Andreas Carlgren är nöjd. Första vargen sköts 8.43 norr om Hagfors i Värmland.
”Inget var förberett” Nu höjs kritiska röster mot vargjakten. ”Inget var förberett, klart det blev kaos. Hur ska 12 000 man kunna ringa och rapportera till länsstyrelsen”, säger Ann Dahlerus på svenska rovdjursföreningen. Men miljöminister Andreas Carlgren är nöjd. Första vargen sköts 8.43 norr om Hagfors i Värmland.

12 000 jägare gav sig ut i fem län för att skjuta 27 vargar i den första licensjakten på vargar på 45 år.

Men jakten har varken gått smärtfritt eller förflutit i det tysta.

Anmälningar, protester och skarp kritik har riktats från flera håll.

Olof Liberg.
Olof Liberg.

Debatten har gått het sedan licensjakten av vargarna inleddes. I ena ringhörnan: jaktivrarna. I den andra: vargvännerna.

Diskussionen har dels kommit att handla om hur jakten de senaste dagarna skötts, men den har även kommit att gälla jakt och vargarnas varande i stort.

Rovdjur ska jagas

Olof Liberg är vargexpert och koordinator för vargforskningsprojektet Skandulv. Han säger att vargen är ett spännande och vackert djur, men att jakten på dem tyvärr är nödvändig.

Naturen kan inte reglera beståndet själv.

– Naturen är inte så väldigt naturlig längre. Människan är överallt. Att släppa en vargstam fri vore katastrof. Vargar är enormt smarta djur och ett stort rovdjur och de skulle ta sig allt närmare bebyggelse. I ett modernt, civiliserat samhälle går det inte att släppa en rovdjursstam fri. Vi har jagat rovdjur i alla tider och måste så fortsätta att göra, säger Olof Liberg.

Varför är vi så rädda för vargen?

– Det är en kontroversiell djurart som också ställer till stora problem. De dödar boskap, bland annat får, och ibland i rätt rejäl omfattning. Varje fårägare i vargtäta områden lever med hjärtat i halsgropen. Det händer även att vargarna dödar jakthundar som löper fritt, det handlar om mellan 20-30 jakthundar varje år.

– Men det finns även en historisk och omotiverad skräck för vargar. Björn är rent statistiskt farligare än varg men det finns inte alls samma utspridda skräck för björnen.

Senaste vargattacken på 1800-talet

Olof Liberg säger att debatten mycket är en fråga mellan dem som bor i glesbygden och de som bor i storstaden, mellan majoriteten som inte lever nära varg och minioriteten som gör just det.

– Jag älskar hela naturen och framförallt vargen som jag forskar om. Den är ett fantastiskt djur, spännande och respektingivande. Men man måste förstå att alla inte tycker så och att vargarna faktiskt ställer till stora problem. Romantikerna måste inse att det faktiskt är så, annars blir debatten så fel. Det vore som att glesbygdsborna hade åsikter om vägtullarna i Stockholm.

Men hur farlig är egentligen vargen? Den senaste vargattacken mot människor med dödlig utgång i Sverige skedde i början av 1800-talet. Den ökände Gysingevargen dödade 12 människor och skadade 15.

"Spring inte"

I Kanada däremot dödades en ung man så sent som år 2005 i en vargattack och i Indien dödas varje år flera barn av rovdjuren.

Men faran för människor är ändå liten.

– Den är inte ofarlig men om du är en vuxen människa kommer den knappast att ge sig på dig. Det du helst inte ska göra om du stöter på den i skogen är att springa, det ökar den lilla risk som finns eftersom de flesta rovdjur har i sig att jaga det som flyr.

Olof Liberg tror att människan och vargen i framtiden kommer att kunna leva mer i samklang. Det gäller bara att ge det tid.

– Problemet är att vargen är nygammal. Den var borta under 100-150 år och det tar tid för både människan och vargen att lära sig leva tillsammans igen. Men det människor måste förstå är det att för att leva med varg måste man även skjuta dem.

Vargstammen ska förstärkas

Av den totala kvoten i landet på 27 vargar återstod tre efter avslutad jakt i går, söndag. Ett djur i Örebro län och två i Gävleborg.

Det finns ett riksdagsbeslut om förstärkning av vargstammen i Sverige. Fram till 2014 ska den svenska vargstammen förstärkas med maximalt 20 djur. Syftet är att bryta inavel.

I första hand står hoppet till naturlig varginvandring, i andra hand kommer man flytta naturligt invandrad varg till området söder om renskötselområdet. Ett tredje alternativ är att ”importera” varg av östligt ursprung till Sverige.

De skjutna vargkropparna ska nu föras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. Vargarna ska genomgå en rutinobduktion där djurens organ granskas och analyseras. SVA kommer göra en hälsokontroll och leta efter sjukliga förändringar.

Källa: TT

Publisert: