Friande domar i skotermål

NYHETER

Två män som åtalats för olovlig vattenskoterkörning friades på måndagen av Luleå tingsrätt. Männen tilldöms ersättning med drygt 100 000 respektive drygt 97 000 kronor.

De två männen körde i augusti 2004 vattenskoter i ett område med tät båttrafik.

Vattenskoterkörning på otillåtna områden rapporteras sällan och domen är den första i sitt slag. Fallet väntas därför blir prejudicerande.

Enligt domsluten hade länsstyrelsen inte angivit vilka områden som var tillåtna för vattenskotrar. Därmed har de två männen inte brutit mot vattenskoterförordningen.

Männen tillerkänns nu ett skadestånd på vardera omkring 100 000 kronor.

I augusti 2004, när männen körde vattenskoter på det otillåtna området, fanns inga föreskrifter från länsstyrelsen. Därför var det oklart om det aktuella området var undantaget från vattenskoteranvändning, skriver tingsrätten i sina domar.

Vattenskoterförordningen som infördes 2004 innebär att det endast är tillåtet att köra skotrarna i allmänna farleder och i områden som länsstyrelserna har pekat ut.

Aftonbladet, TT