Maria Ågren: Jag förstod inte allvaret

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Sören Andersson/TT

Transportstyrelsens sparkade generaldirektör Maria Ågren säger att hon inte informerade regeringen om de avsteg från lagar som hon hade gjort förrän i februari 2016.

– Jag förstod inte allvaret förrän jag träffade Säpo i februari 2016, säger Ågren i KU.

Hon säger att hon före det, hon tillträdde som generaldirektör våren 2015, var helt fokuserad på att se till att verksamheten fungerade. Följderna hade blivit stora om överflyttningen av it-driften inte hade fått fortsätta, liksom bytet av stordator.

– Jag beslutade om avstegen i tron att problemen snart skulle vara lösta, säger Ågren.

Regeringens utredare och Transportstyrelsens internrevisor frågar sig varför näringsdepartementet inte reagerade när myndigheten själv lämnade in sin riskanalys i slutet av 2015. Sedan tidigare var säkerhetsfrågor inte högt i kurs på myndigheten.

– När man läser den ser man ju att det finns allvarliga risker och brister, sade Transportstyrelsens internrevisor Annette Olofsson när hon frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) om händelserna på myndigheten, som ledde till att generaldirektören Maria Ågren beslutade om avsteg från flera lagar som skyddar hemliga och känsliga uppgifter.

Stora brister

Olofsson syftade på den risk- och sårbarhetsanalys som myndigheten lämnade till näringsdepartementet, det departement i regeringskansliet som Transportstyrelsen sorteras under, i december 2015. I den, eller rättare sagt i en bilaga till den, framhåller myndigheten att det finns stora brister och risker under arbetet med att lägga ut it-driften på entreprenad och ett stordatorbyte.

Det sägs bland annat rakt ut att det inte har funnits tid att göra ordentliga förberedelser vad gäller informationssäkerhet, bland annat. Det innebär risk för att obehöriga kan komma åt känslig information, noterar myndigheten.

Naiv syn

När justitierådet Thomas Bull i förra veckan redogjorde i KU för sin utredning om händelserna på Transportstyrelsen, gjord på uppdrag av regeringen, sade också han att det var förvånande att näringsdepartementet inte följde upp rapporten med riskerna.

Den sparkade generaldirektören Maria Ågrens företrädare Staffan Widlert sade att myndigheten hade haft en naiv syn på vilken information man hade och säkerhetstänkandet kring det.

– Jag var naiv när det gällde säkerhetsfrågor, det ser jag nu, sade Widlert som slutade som generaldirektör i februari 2015.

Han sade att efterträdaren Maria Ågren hamnade i en mycket svår situation.

Publicerad: