Maten på vägarna en av alla faror

NYHETER

Sveriges vägkrogar är smutsiga.

Aftonbladets stora granskning visar att flertalet av de 203 vägkrogarna fick anmärkningar vid den senaste inspektionen.

Det var fem år sedan Aftonbladet granskade matställena sist. Fortfarande är bristerna stora.

– Oacceptabelt! anser Livsmedelsverket.

På McDonalds restaurangkedja är standarden generellt hög.

Men på vissa andra krogar är risken för matförgiftning stor.

Se upp för matförgiftning på vägen.

Mer än hälften av våra vägkrogar fick anmärkningar vid senaste inspektionen.

– Krogarna tar inte ansvar för att följa lagen, säger Louise Nyholm på Livsmedelsverket.

Aftonbladets granskning av 203 av Sveriges vägkrogar visar att 122 krogar fick anmärkningar vid kommunernas inspektioner. Vanliga påpekanden är:

Smutsigt kök, dålig städning och svårstädad lokal.

Att tvål och pappershanddukar saknas.

För höga bakteriehalter i livsmedel.

För höga temperaturer i kylar och frysar.

Personal saknar hårskydd.

Tillståndet på vissa krogar är skrämmande. Bland annat har inspektörerna anmärkt på mögel, spår av skadedjur, askkoppar i köken och bristande personlig hygien. I somliga fall varnas för matförgiftning.

Tar inte sitt ansvar

– De som driver restaurangerna tar inte sitt ansvar, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverkets tillsynsavdelning.

Kommunerna är skyldiga att kontrollera att livsmedelslagen följs på restaurangerna. Varje restaurang ska utforma ett program för egenkontroll som ska godkännas av kommunen. Men egenkontrollerna fungerar inte.

– På Livsmedelsverket diskuterar vi hur egenkontrollerna kan förbättras. Mer kan jag inte säga, säger Louise Nyholm.

Om kommunerna upptäcker allvarliga brister hos krogarna finns möjligheten att förbjuda verksamheten, utdöma viten eller åtala krogen. Men dessa möjligheter utnyttjas inte. Livsmedelsverket uppmanar kommunerna att bli hårdare.

– Kommunerna har sanktionsmöjligheter mot restauranger som inte utnyttjas. De kan göra mer än de gör i dag.

En vanlig anmärkning på krogarna är att varor och utrustning förvaras på golven. Golvförvaring är inte tillåten eftersom lokalerna blir svårstädade.

Temperaturen i kylar och frysar är ofta för hög. Något som leder till att livsmedel far illa.

Vid matprover anmärks ofta på för höga bakteriehalter. Aeroba mikroorganismer är ett samlingsbegrepp på flera bakterietyper.

Inte förvånad – tyvärr

Vid ett fall mättes bakteriehalterna på en icke rengjord skärbräda. Halterna var lägre än när den rengjorts med disktrasa.

Louise Nyholm är inte förvånad över resultatet av granskningen.

– Så här ser det ut, tyvärr. Branscherna måste se över vad som kan göras för att förbättra situationen.

Så gjordes granskningen

Fatima Johansson, Carl Hjelm