Nytt arbete för Joakim Palme

NYHETER

Joakim Palme blir från november ny vd för Institutet för framtidsstudier. Han har länge arbetat som forskare vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, föreläst vid universitet i Sverige och utlandet samt gästforskat i bland annat Oxford.

Den 44-årige Joakim Palme har också varit sakkunnig vid socialdepartementet och expert i olika offentliga utredningar. Han var ordförande i Kommittén Välfärdsbokslut, som förra hösten lämnade sitt slutbetänkande Välfärdsbokslut för 1990-talet.

TT