Systembolagets personal dricker mer än andra

NYHETER

Ledningen vill skärpa företagets alkoholpolicy

Personalen på Systembolaget dricker mer alkohol än svensken i allmänhet, enligt en enkätundersökning bland de anställda som företaget genomfört. Ledningen för Systembolaget ser så allvarligt på situationen att den tänker skärpa sin alkoholpolicy, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Det är främst konsumtionen av vin och starköl som ligger över riksgenomsnittet.

- Vi dricker något mer inom Systembolaget, men inte mera per gång, utan oftare, säger Björn Rydberg, informationschef på Systembolaget, till TT.

För de manliga anställda är totalkonsumtionen av alkohol, omräknad till ren sprit, 7,7 liter per år jämfört med 5,2 liter per år för riksgenomsnittet. För kvinnor är motsvarande siffror 3,7 respektive 2,9 liter per år.

Bland de anställda vid bolaget uppger sju av tio män och sex av tio kvinnor att de dricker mer vin nu, jämfört med året innan de anställdes.

Undersökningen baserar sig på en enkätundersökning bland Systembolagets personal som jämförts med telefonenkäter med folk ute i landet. Resultaten är inte jämförbara med de spritkonsumtionsundersökningar som baserar sig på den mängd alkohol som säljs i eller förs in till Sverige varje år.

TT