5000 iranstödda soldater in i Irak

NYHETER

Ska säkra norra gränsen

Upp till 5 000 Iranstödda irakiska oppositionssoldater har gått över gränsen in i norra Irak från Iran i avsikt att säkra gränsen i händelse av krig, skriver Financial Times (FT) på onsdagen.

Foto: Karta: Dino Stén

Den brittiska affärstidningen åberopar iranska regeringstjänstemän som säger att soldaterna, med en del tung utrustning, formellt är under befäl av aiatolla Mohammad Baqir al-Hakim. Han är en framträdande shiamuslimsk oppositionsledare som befunnit sig i Iran sedan 1980.

Företrädare för det amerikanska utrikesdepartementet sade till FT att de kände till uppgifterna om att delar av al-Hakims Badr-brigad har gått över gränsen in i norra Irak men vägrade i övrigt att kommentera uppgifterna.

Badr-brigaden har tränats och utrustats av Irans Revolutionsgarde och kan ses som företrädare för den iranska regeringen, skriver FT.

En iransk regeringstjänsteman, som vill förbli anonym, berättade för tidningen att närvaron av al-Hakims soldater var defensiv och att avsikten var att möta en eventuell attack mot Iran av Iranska Mujahedin khalq (MKO), en iransk oppositionsgrupp baserad i Irak och som stöds av president Saddam Hussein.

Men närvaron av en 5 000-mannastyrka borde öka USA:s och arabvärldens oro för att en militär intervention mot Irak kan leda till en permanent sönderfall av landet, enligt den brittiska tidningen.

al-Hakims soldater har tidigare varit baserade i södra Iran, nära Irak. För två månader sedan började de flytta sig upp mot norra Irak som styrs av Kurdistans patriotiska union (PUK), ett av de två kurdiska partierna som styr ett område lika stort som Schweiz utanför Bagdads kontroll, skriver FT.

Läs också: