Dödläget i Nato om Irak består

Publicerad:
Uppdaterad:

Kom inte överrens under kvällens möte

1 av 2 | Foto: Reuters
Natos generalsekreterare George Robertsson svarar på journalisternas frågor efter Natos möte.

BRYSSEL

Försvarsalliansen Nato misslyckades på onsdagen åter att bryta dödläget i frågan om militärt stöd till Turkiet inför ett krig i Irak. Frankrike stod dock fast vid sitt hårdnackade motstånd mot planerna.

Ännu ett krismöte om Natos inre motsättningar om ett Irakkrig avslutades på kvällen utan att någon enighet nåtts, sade diplomater.

  - Mötet är över, de kom inte överens. De tre vidhöll sin position, sade en diplomat med anspelning på Frankrike, Tyskland och Belgien - de tre länderna vilkas ovilja att godta krigsförberedelser har utlöst en av Natos djupaste kriser under alliansens 54 år långa existens.

  Natoambassadörerna kommer troligen att träffas igen på torsdagseftermiddagen.

Kompromissförslag

  Under den tredje dagens intensiva överläggningar försökte generalsekreteraren George Robertson bryta dödläget genom en kompromiss, som betonade de rent defensiva aspekterna av Natostödet till Turkiet medan FN:s "företräde" att hantera Irakfrågan poängterades.

  Frågan gick tillbaka till medlemsländernas regeringar, men Frankrike visade inga tecken på att låta sig bevekas.

  - Vi kan inte genom ett Natobeslut ge vårt implicita stöd till en militär insats i Irak och därmed föregripa beslut som hör hemma i FN:s säkerhetsråd, sade den franske talesmannen François Rivasseau.

Dödläge till helgen?

  Frankrike, Tyskland och Belgien, som till USA:s förtret satt sig emot förslaget om att bistå Turkiet med militär materiel inför ett eventuellt Irakkrig, hävdar att militära förberedelser nu skulle signalera att ett krig är oundvikligt och försvåra försöken till en diplomatisk lösning.

  På onsdagen stod det alltmer klart att något slut på dödläget i Nato knappast är att vänta förrän efter fredagen, då cheferna för FN:s vapeninspektörer i Irak, Hans Blix och Mohamed ElBaradei, presenterar sin nästa Irakrapport i FN:s säkerhetsråd.

Franskt Turkietstöd

  Trots sitt motstånd mot militärt Natostöd till Turkiet tills vidare utlovade Frankrikes president Jacques Chirac på onsdagen franskt stöd till Turkiet om landet verkligen utsätts för hot. Chirac framförde löftet via telefon till den turkiske presidenten Ahmet Necdet Sezer.

  Den franska solidariteten med Turkiet "är på intet vis ifrågasatt genom vår hållning inom Nato", sade Chirac enligt presidentens taleskvinna i Paris.

  Chirac ska också i samtalet med Sezer ha förklarat att det franska förslaget om att bygga ut vapeninspektionerna i Irak "är ett trovärdigt alternativ till krig". Detta alternativ bör prövas ingående, tillade han.

TT-Reuters

Publicerad: