Stjärnadvokat kräver att bevis ogiltigförklaras

Foto: Thomas Martinson.
NYHETER

Den häktade stjärnadvokaten Thomas Martinson kräver att Högsta domstolen, HD, ogiltigförklarar åklagarens bevisning mot honom.

Samtidigt fortsätter han att tiga om de pengar han enligt åklagaren har tvättat åt massmördaren Tommy Zethraeus.

Martinson har hela tiden i polisens och åklagarens förhör hänvisat till sin tystnadsplikt som advokat. Nu tar han ytterligare ett steg - och kräver att HD ogiltigförklarar åklagare Stefan Bergmans bevisning mot honom.

Bevisen har åklagaren fått från telefonavlyssning av Zethraeus på Hall-fängelset. Martinson menar att det är överskottsinformation, som enligt lag inte får användas.

Det är inte ovanligt att häktade vänder sig till HD för att få häktningen hävd. Däremot är det, enligt Svenska Dagbladet, ovanligt att HD går vidare och begär in yttrande från Riksåklagaren. Men det har hänt nu. Riksåklagaren har till början av nästa vecka på sig att lägga fram sin syn på saken.

Aftonbladet