Svenska Akademiens stadgar ändras – efter hemligt slottsmöte

Publicerad 2018-04-18

Nyheten om att kungen ändrar Svenska Akademiens stadgar avslöjades efter ett hemligt möte på slottet.

Trojkan som avhandlade institutionens framtid bestod av kungen, Akademiledamoten Anders Olsson och riksmarskalk Svante Lindqvist.

– Kungen ser detta som en del av lösningen i den situation som Akademien nu är i, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

Slaget om Svenska Akademien har utspelats inför öppna ridåer.

Offentliga angrepp mellan ledamöter har följt varandra samtidigt som avhoppen sargat institutionen.

Men samtidigt som konflikten skett i det öppna har strategin för att rädda Akademien formulerats i det fördolda.

Kungen har träffat ledamoten Anders Olsson, nu tillfällig ständig sekreterare efter Sara Danius avhopp, vid flera tillfällen.

Hemligt möte på slottet

Under onsdagen hölls ett möte på slottet som inte fanns med på Kungahusets kalender över kungens förehavanden.

Med på mötet var kungen, tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson och riksmarskalk Svante Lindqvist.

– Det är viktigt för kungen som dess högste beskyddare att ha en dialog med Akademien. Mötet idag gällde arbetet med stadgarna och ett förtydligande av dessa. Ett arbete som nu har inletts, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

Det var efter mötet som beskedet kom: Kungen ändrar stadgarna gällande utträde ur Akademien.

– Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde, säger kungen i ett uttalande.

”En del av lösningen”

Hovets informationschef Margareta Thorgren vill inte svara på om kungen fattat beslutet på egen hand.

– Det har varit en pågående process och kungen ser detta som en del av lösningen i den situation som Akademien nu är i, säger hon.

Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt, är inte förvånad över kungens besked.

– Det är inte oväntat att han tydliggör att man får utträda men däremot är jag lite förvånad att kungen så snabbt skulle komma ut med det här, säger han.

Utöver de ledamöter som meddelat att de lämnar Akademien i samband med den nuvarande krisen finns det två som inte deltagit i arbetet på flera år: Kerstin Ekman och Lotta Lotass.

– Det är bra på det viset eftersom de sedan länge gjort klart att de inte vill vara med. Det kungen nu säger är att de inte behöver söka utträde – de har utträtt, säger Claes Sandgren.

Aftonbladet har sökt tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson.