Bert Karlssons asylbolag varslar 500

1 av 2
NYHETER

Bert Karlssons bolag Jokarjo har varslat 90 procent av sina anställda inom asylverksamheten, uppger GT.

– Det handlar om ungefär 500 anställda. 40 av bolagets 44 boenden kommer att läggas ner. Det är inget jag vill, men en nödvändig konsekvens av den nya politiken där staten lämpar över ansvaret på kommunerna, säger han till tidningen.

Genom sitt bolag driver Bert Karlsson ett stort antal boenden för asylsökande. GT skriver att bolaget Jokarjo AB har runt 550 anställda fördelade på 44 boenden landet runt.

"Verksamhet slås ut"

Nu har omkring 500 av de anställda varslats. Bara fyra boenden kommer att drivas vidare.

- 40 boenden och 7000 asylsökande berörs av det här, säger Bert Karlsson till Aftonbladet TV.

Orsaken är den nya asylpolitiken – som Bert Karlsson menar "kommer att få katastrofala följder för landet".

Bakgrunden är att det i dag är färre som behöver ett boende. Migrationsverket har börjat säga upp avtal runtom i landet.

Jokarjo varslade merparten av sina anställda tidigare i veckan.

– Vår verksamhet slås ut av den här nya politiken där staten lämpar över ansvaret på kommunerna, som i de flesta fall inte kommer att ha en chans att ta hand om alla, säger Bert Karlsson till GT.

Verksamhetschefen: En överraskning

Migrationsverkets avveckling av asylboenden sker i en särskild ordning. Många boendeplatser finns hos privata leverantörer. Enligt lagen om offentlig upphandling ska den senast gjorda upphandlingen avvecklas först.

Fram till och med januari 2017 kommer Migrationsverket att avveckla cirka 7 000 boendeplatser. Det innebär att runt 6 200 personer kommer att erbjudas hjälp att flytta till ett nytt boende.

Enligt Carl Emil Ahmetbasic, verksamhetschef på Jokarjo, är det en överraskning för bolaget att avvecklingen ska ske i så hög takt som Migrationsverket planerar.

"Lämpar över problemet på kommunerna"

– Målsättningen är att avveckla samtliga boenden senast i vår. Det är en överaskning. Det känns som att de lämpar över problemet på kommunerna, säger han.

Han berättar att bland de 500 anställda finns bland annat platschefer, boendevärdar och kökspersonal. Många av dem är nyanlända.

– Vi har hjälpt många människor att ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt nyanlända. Vi hoppas att de kommer att få nya jobb. Men arbetsmarknaden ser ut som den gör, det är kanske inte det enklaste, säger Carl Emil Ahmetbasic.

■ ■Texten uppdateras.

ARTIKELN HANDLAR OM

Jokarjo