Psykiatrin anmäler sig själva efter granskning

1 av 6 | Foto: Minoo Sarvi tog sitt liv i slutet av maj. Då hade hon bott fem år på asylboende, ensam och deprimerad, berättar dottern.
NYHETER

Efter Aftonbladets granskning av Minoos självmord gör Vuxenpsykiatrin i Kristianstad en Lex-Mariaanmälan och startar en internutredning.

– Vi ska granska hela förloppet och se om det har brustit någonstans i våra rutiner. Vi ser alltid allvarligt på när någon tar sitt liv, säger Peter Södergren, verksamhetschef Vuxenpsykiatrin Kristianstad.

Vuxenpsykiatrin i Kristianstad hade inte registrerat att deras patient, Minoo, tagit sitt liv. Det är först när Aftonbladet ställer frågor om kvinnans behandling som klinikchef Peter Södergren blir medveten om att hon har dött. Han ser mycket allvarligt på det som har inträffat.

Internutredning

– Det är otroligt beklagligt. Det är alltid en katastrof när en människa har avslutat sitt liv. Det är alltid ett fall för mycket, säger han.

Verksamhetschef Peter Södergren förklarar att han ska Lex-Mariaanmäla dödsfallet och dessutom kommer han starta en internutredning. Det är en åtgärd som görs när en patient har tagit sitt liv inom fyra veckor efter att denne varit i kontakt med kliniken.

”Bestämd mall”

– Vi har säkrade rutiner för hur vi ska gå till väga om patienten har varit i kontakt med oss inom en fyra veckors period. Vi startar en internutredning som leds av vår chefsöverläkare och det blir också en Lex-Maria anmälan för att se om det har begåtts någon allvarlig vårdskada.

Han påpekar att kliniken har en bestämd mall för internutredningen. Denna följs för att bedöma om riktlinjer och rutiner har följts. Om brister påvisas kan det leda till förändringar av rutiner.

”Ser allvarligt på det”

Peter Södergren bekräftar att Minoo varit inlagd på psykiatriska kliniken och att hon skrevs ut den 1 maj. Han vill däremot inte svara på varför hon skrevs ut – och om det var ett korrekt beslut. Det är det meningen att internutredningen ska klarlägga.

– Vi kommenterar inte det enskilda fallet innan en internutredning är färdig. Generellt kan jag säga att vi ser väldigt allvarligt på att någon tar sitt liv.

ARTIKELN HANDLAR OM

Lex Maria