Mejla

Wolfgang Hansson

Kriget där inga lagar gäller

Publicerad:
Uppdaterad:

De ansvariga känner sig säkra på att komma undan

Syrien är ett krig där alla anständighetens gränser för länge sedan passerats.

Inga av krigets lagar verkar gälla.

Ansvariga känner sig säkra på att komma undan och är beredda att göra vad som helst för att vinna kriget.

Det mest upprörande med gårdagens bombning av en hjälpkonvoj i närheten av den belägrade staden Aleppo är att alla parter med tillgång till stridsflyg hade kännedom om var konvojen befann sig. Att det ska ha rört sig om ett misstag är därför i det närmaste uteslutet.

Hjälpkonvojen bombades medvetet. Sannolikt som en hämnd för att USA någon dag tidigare dödat ett antal syriska soldater i en bombräd trots vapenvilan. USA:s förklaring var att man trodde man bombade IS. Om det stämmer eller inte är omöjligt att avgöra men att bomba soldater i krig är en sak. Att bomba hjälpsändningar är något helt annat.

Värst av allt så handlar det inte om ett enstaka övergrepp. Kriget i Syrien har blivit ett tragiskt exempel på en konflikt där de stridande helt förlorat respekten för de lagar som trots allt gäller i krig.

För till och med en så destruktiv aktivitet som krig är reglerad av en rad lagar och internationella konventioner. Regler som kommit till för att minska lidandet för civila och undvika onödig förstörelse.

Rutin bomba sjukhus

Dit hör bland annat Genevekonventionen och FN-stadgan som antogs efter andra världskriget. I Syrien är de inte ens värda pappret de är skrivna på.

Sjukhus och ambulanser attackeras rutinmässigt. När sjukhusen evakueras på grund av alla attacker så bombar man istället de provisoriska sjukstugor som sätts upp. Läkare vågar inte offentligt berätta var sjukstugorna ligger av rädsla för bombningar.

Organisationen Läkare för mänskliga rättigheter dokumenterade under perioden mars 2011 till november 2015 hela 336 attacker mot sjukhus och provisoriska sjukstugor. Under samma period dödades närmare 700 läkare och annan sjukvårdspersonal.

Inte för att de råkade hamna i skottlinjen. De flesta av dem dödades medvetet just för att de var sjukvårdare. Personer som kunde lappa ihop en fiendesoldat och därmed hjälpa motståndarsidan att vinna kriget.

Torteras till döds

Hjälparbetare kidnappas och halshuggs. Kemiska vapen används. Tidigare i år släppte Amnesty en rapport om att 17 000 människor torterats till döds eller på annat sätt avlivats i landets fängelser sedan konfliktens början 2011.

En annan fundamental lag i krig är att minska lidandet för civilbefolkningen. I Syrien tillämpas istället regeln att göra livet till ett så stort helvete som bara är möjligt för de civila som valt att stanna kvar. Hela städer skärs av och de stridande släpper inte igenom varken mat eller mediciner. Människor dör helt enkelt av svält som konstruerats av de stridande sidorna.

Det var för att hjälpa dessa människor som den senaste vapenvilan kom till. Hjälpkonvojen var på väg att lasta ur förnödenheter för 78 000 människor när 18 av de 31 lastbilarna träffades och minst tolv människor dödades.

I just det här fallet är det svårt att se någon annan skyldig än Ryssland eller den syriska regimen. De enda vid sidan av USA som flyger stridsflyg i området. Men generellt sett är respekten för krigets lagar obefintlig hos de flesta stridande parter.

En död man

En möjlig förklaring är att de i det kaos som råder i landet känner att ingen någonsin kommer att kunna ställa dem till svars. För regimen är frågan om överlevnad viktigare än risken att bli ställd inför Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Om inte diktatorn Bashar al-Assad lyckas klamra sig kvar vid makten är han antingen en död man eller tvingas gå i exil (om någon är beredd att ge honom en fristad).

Syrien är dessutom en konflikt som skiljer sig från traditionella krig med två parter och en tydlig frontlinje. I Syrien strider ett stort antal olika grupper plus att ett antal regionala stormakter eldar på kriget med sina helt egna agendor.

I början av sommaren hölls ett humanitärt toppmöte i Istanbul där krav framfördes på att krigets lagar måste anpassa till dagens krig. Säkert en bra idé.

Men grundläggande är att de stridande måste känna att de löper risk att straffas om de begår krigsbrott. Annars fortsätter de bomba sjukhus och hjälpsändningar.

avWolfgang Hansson

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Aleppo

Syrien