Åklagaren överklagar Gica-domen

Hemlöse mannen misshandlades till döds

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Åklagaren överklagar domen gällande dödsmisshandeln av hemlöse EU-migranten Gica i Huskvarna.

Tingsrätten ansåg att det inte var styrkt att de två åtalade pojkarna orsakat mannens död.

– Vid delar inte den bedömningen, säger kammaråklagare Linda Schön i ett pressmeddelande.

Jönköpings tingsrätt fällde den äldre av pojkarna, 16-åringen, för grov misshandel och ofredande. Påföljden blev fem månaders ungdomsvård.

Den yngre, 14-åringen, som genomgick en så kallad bevistalan, kunde inte konstateras ha begått något brott.

Rätten ansåg att det fanns brister i polisens utredning, främst att tiden för dödens inträdande inte kunnat fastställas tillräckligt noga.

Även om pojkarna ”uppvisat särskild hänsynslöshet” genom att slå och sparka Gica menade rätten att det inte var helt säkert att deras misshandel orsakat hans död. Dödsorsaken var slitskador på levern med inre förblödning.

Tingsrätten menar att det inte kan uteslutas att någon annan orsakat Gicas död efter att pojkarna lämnat platsen. Något som åklagarna vänder sig emot.

– Den alternativa förklaringen är praktiskt taget utesluten, säger kammaråklagare Linda Schön. Vidare borde bevistalan i sin helhet ha prövats av tingsrätten.

Åklagarna anser att pojkarna gjort sig skyldiga till mord.

Något riktigt motiv har inte kunnat klarläggas.

Publicerad:

LÄS VIDARE