Mejla

Wolfgang Hansson

Sanningen är fruktad och explosiv

NYHETER

Hemliga dokument kan leda till internationella förvecklingar

Tänk att sanningen kan vara så fruktad och explosiv år 2010.

Wikileaks ocensurerade versionen av vad världens ledare egentligen tycker om varandra och hur de försöker köpslå för att få sin vilja igenom kan leda till internationella förvecklingar.

Politiker och höga tjänstemän räknar med att vad de säger bakom stängda dörrar och i förtroliga telegram ska förbli hemligt. Det är därför hemligstämpeln finns.

Nu får de finna sig i att bli tagna med brallorna nere.

Det är inte bara pinsamt. Det kan också få långtgående politiska konsekvenser.

När hela världen får veta att USA hotar med indragna besök hos president Obama för att få europeiska länder att ta emot fångar från Guantanamo, att USA kartlagt Libyens diktator Moammar Khaddafis fobier och att amerikanska diplomater kallar Putin för "alfahanne" och Sarkozy för "Kejsare utan kläder" kan det få negativa följder för relationerna mellan dessa länder.

Närmare krig

Avslöjandet att Saudiarabien uppmanat USA att bomba Iran och att Hillary Clinton uppmanat amerikanska diplomater att spionera är så allvarliga att det kan föra länder närmare krig.

Man kan till och med tänka sig att ledare eller höga tjänstemän tvingas avgå efter det som avslöjas. Det finns en enorm inneboende sprängkraft i de här dokumenten just för att de inte är skrivna för offentligheten.

Normalt offentliggörs de efter 50 eller 100 år om ens då.

Det är därför som USA:s utrikesdepartement den senaste veckan varnat en rad länders ambassadörer för att pinsam och förtrolig information kan komma ut. Man ville ge dem chansen att förbereda sig.

På samma sätt har wikileaks tidigare avslöjat hemliga dokument från krigen i Irak och Afghanistan. Dokument som visade vidden av de amerikanska soldaternas övergrepp mot civila i de båda länderna som USA hävdar att man befriat.

Motbevisa

Trots att dokumenten egentligen inte är någonting annat än en rak beskrivning av faktiska händelser, kriget och diplomatins verklighet, är de politiskt explosiva.

Normalt matas den stora allmänheten av en tillrättalagd bild av verkligheten där maktapparatens pr-maskiner hela tiden formar och kontrollerar budskapet. Utan tillgång till hemliga dokument är den här bilden mycket svårt att motbevisa.

USA:s militär ville ge en bild av att krigen i Irak och Afghanistan trots all kritik gått rätt bra och att de amerikanska soldaterna skötte sig exemplariskt. Wikileaks-dokumenten visade hur förljugen den bilden är.

De nya dokumenten visar hur de diplomatiska finrummen på många sätt inte är annat än rena skavllercentraler där minsta lilla rykte letar sig in i UD:s arkiv.

Maktfaktor

Trots våldtäktsanklagelserna mot grundaren Julian Assange under hans tidigare Stockholmbesök så har wikileaks blivit en enorm maktfaktor som framförallt USA måste förhålla sig till. Vissa hemliga dokument kan rent av avgöra ett krig.

Man kan nog räkna med att CIA och andra gärna skulle vilja oskadliggöra Assange.

Även om publiceringen av dokumenten hjälper oss att få en mer korrekt bild av verkligheten är frisläppandet inte odelat positivt.

Människors liv sväva i fara på grund av dokumenten. Så var fallet när alla - inklusive fienden talibanerna - kunde läsa namnen på en del av de afghaner som samarbetar med USA.

Vissa dokument bör helt enkelt förbli hemliga därför att skadan annars kan bli för stor.

Men det går inte att komma ifrån att de ger en intressant inblick i hur världspolitiken förs.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Compricer

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert: