Anders Danielsson, säpochef.
Foto: SÄPO
Anders Danielsson, säpochef.

Så jagar Säpo terroristerna

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

En fjärdedel av de anställda jobbar med kontraterrorism

Hur jagar Säpo terrorister? Hur många agenter håller på med det? Hur bra är Säpo på anti-terroristarbete?

Aftonbladet ger dig svaren.

Hur mycket satsar Säpo på anti-terroristarbete?

Anders Danielsson, säpochef.
Foto: SÄPO
Anders Danielsson, säpochef.

Säpo berättar inte exakt hur många som arbetar mot terrorism. Men arbetet med "kontraterrorism" är Säpos näst största utgiftspost (efter "personskydd"). En fjärdedel av kostnaderna går till kontraterrorism. Säpo har ungefär 1000 anställda, därmed kan man sluta sig till att ungefär 250 arbetar med kontraterrorism.

Är det bara Säpo som jagar terrorister i Sverige?

Säpo är huvudmyndigheten, men samarbetar med tolv andra myndigheter i Samverkansrådet mot terrorism: Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikskriminalpolisen, Kriminalvården, Strålsäkerhetsmyndigheten, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Totalförsvarets forskningsinstitut och Tullverket.

13 myndigheter — det låter ohanterligt?

Ja, sedan drygt ett år samarbetar de tre viktigaste myndigheterna — Säpo, Must (militära underrättlese- och säkerhetstjänsten) och FRA (Försvarets radioanstalt) — i det som kallas NCT (Nationellt centrum för terrorhotbedömning). NCT gör strategiska terrorhotbedömningar på kort och lång sikt. Dessutom analyserar de händelser och trender. "Flera olika myndigheter är extremt nöjda med NCT:s terrorhotsbedömningar", säger Magnus Ranstorp, forskare och terroristexpert på Försvarshögskolan. "Men vi var sent ute med detta, britterna har haft ett Joint Terrorism Analysis Centre sedan 2005."

Hur motarbetar Säpo terrorism?

Säpo försöker både förhindra att attentat sker i Sverige och att Sverige används som bas för terrorism utomlands. En stor del av arbetet är förebyggande, där Säpo samarbetar öppet i dialog med bland annat myndigheter. Säpo yttrar sig ofta över Migrationsverkets ärenden, under 2009 förordade Säpo att sex asylansökningar och fyra medborgarskap skulle avslås av säkerhetsskäl.

Dialog kan väl inte stoppa terrorister?

Jo, Säpo har en dialog med både närpolis, skolor och föreningar. Det handlar om att förebygga att ungdomar dras till våldsbejakande ideologier, till exempel vit makt-miljön, autonoma (vänsterradikala) miljöer och islamistisk extremism. "Företrädare för islamiska föreningar brukar vara väldigt glada för att Säpo tar kontakt", säger Magnus Ranstorp.

Hur skaffar Säpo information?

Säpo skaffar information genom 1/ spaning (genomförs av specialutbildad personal med teknisk utrustning), 2/ tvångsmedel (hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och postkontroll), 3/ fysiska källor (personer som lämnar information), 4/ öppna källor (som internet och tidningar), 5/ förhörsinformation och 6/ kontakter med utländska underrättelsetjänster.

Vilka samarbetar Säpo med?

Främst med nordiska och europeiska länder, men ofta också med USA. Kontakterna sker bland annat via svenska Säpo-sambandsmän stationerade utomlands och via kryptofax och säkra telefonlinjer. Säpo ingår i flera internationella organ, som främst sysslar med informationsutbyte. Det handlar om Bernklubben — där säkerhetstjänsterna i de flesta EU-länder ingår — men även EU:s Terrorism Working Group (TWG), Counter-Terrorism Group (CTG), Police Working Group on Terrorism (PWGT) och Europol.

Hur duktiga är Säpo på antiterroristarbete, internationellt sett?

"Andra underrättelsetjänster har alltid något gott att säga om den svenska Säkerhetspolisten. Det anses vara en kapabel partner, som är extremt bra på spaning. Det har mycket med kalla kriget att göra, vi var extremt duktiga på att jaga KGB och GRU", säger Magnus Ranstorp.

Källor: Säpos hemsida och Magnus Ranstorp, forskare och terroristexpert på Försvarshögskolan.

Publicerad: