”Ingen allvarligt sjuk kommer att bli utan ersättning”

1 av 2
Cristina Husmark Pehrsson.
NYHETER

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson beklagar att det uppstått mycket oro kring den nya lagstiftningen och vill ge lugnande besked.

– Det finns ingen som är allvarligt sjuk som kommer att bli utan ersättning. För dem finns ingen bortre gräns.

Försäkringskassan meddelade på fredagen att man ska omarbeta skrivelsen.

Under fredagen hade Försäkringskassan och socialdepartementet ett möte för att diskutera den situation som uppstått efter att Försäkringskassan skickat ut ett brev om sjukpenningsreglerna till 70 000 långtidssjukskrivna.

Uttalande

Efter mötet bestämde sig Försäkringskassan för att göra ett uttalande, som presschefen Robin Lapidus läste upp:

– Med anledning av de reaktioner som följt på inslag i media de senaste dagarna så kan vi konstatera att det uppstått ett missförstånd kring hur ett avsnitt i vårt allmänna råd ska förstås. Det gäller frågan synnerliga skäl för fortsatt sjukpenning efter på 80 procent under ett år. Vi kommer snarast att se över skrivningen i det här allmänna rådet. Vi ska förtydliga vilka skäl som gäller för att få fortsatt sjukpenning på 80 procent och det räknar vi med ska komma i början av nästa vecka.

TT: Vad innebär det konkret?

– Att vi ska gå igenom avsnittet för att se så att det verkligen är lagens intentioner som uttrycks så att våra tjänstemän har en alldeles korrekt och tydlig vision så att det inte kan bli felaktigheter i besluten, säger Robin Lapidus.

TT: Har ni varit för hårda?

– Det har uppstått missförstånd och det kan ha skett i flera led av den här processen från lag till sista instans. Vi beklagar självklart om det är så att folk har missförstått.

Vill ha klarhet

Birgitta Målsäter, chef för Försäkringskassans försäkringsprocesser, vill ha klarhet i hur Försäkringskassan ska gå vidare i frågan.

– Vi har tolkat den proposition som ligger till grund för de nya reglerna och vi har låtit medicinska experter och våra försäkringsexperter tolka vad de innebär. Då är tolkningen att det krävs att det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom några månader. Det har legat till grund för de råd som vi har givit ut, säger Birgitta Målsäter.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson anser att Försäkringskassans brev hade en olycklig och felaktig formulering.

– Jag såg brevet efter det att Försäkringskassan skickat ut det till 70 000 personer och jag påtalade redan då att det var en olycklig formulering, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, till TT.

Hon fortsätter:

– Formuleringen strider mot det exempel som ges i propositionen där vi har ALS som ett exempel på allvarlig sjukdom.

ALS är en neurologisk sjukdom som leder till döden.

Beklagar

Cristina Husmark Pehrsson beklagar att det uppstått mycket oro och även en del missförstånd kring den nya lagstiftningen och vill ge lugnande besked.

– Det finns ingen som är allvarligt sjuk som kommer att bli utan ersättning. För dem finns ingen bortre gräns.

Trots att hon tycker att brevet var felaktigt formulerat kan hon inte ha synpunkter på hur Försäkringskassan tillämpar den nya lagen.

– Försäkringskassan är en egen myndighet och jag äger ingen rätt att ha åsikter om myndigheters tillämpning av lagstiftning, det vore ministerstyre, säger Husmark Pehrsson.

TT