Därför blir stormarna kraftigare

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

”Beror inte på den globala uppvärmningen”.

Stormarna som drabbar Sverige har blivit kraftigare.

Men det beror inte på den globala uppvärmningen.

Hur stark är stormen som drabbar Sverige nu?

Det är en normal januaristorm som är svagare än orkanerna Gudrun och Per.

Har vi fått fler kraftiga stormar de senaste åren?

Det finns en tendens till kraftigare stormar i Skandinavien i slutet av 1900-talet.

?Ligger den globala uppvärmningen bakom?

Det finns inga belägg för någon koppling mellan klimatförändringen och kraftigare stormar. Det kan lika gärna vara slumpen som styr.

Hur skapas stormarna som drar in över Sverige?

De bildas över Atlanten, på grund av temperaturskillnaden mellan Arktis och subtropiska områden nära Ekvatorn. Området där stormarna bildas rör sig norrut och söderut under året. På sommaren sker det längre norrut, på vintrarna längre söderut.

Varför får vi ofta kraftiga stormar i januari?

Under höst och vinter skärps temperaturmotsättningarna mellan Arktis och subtropikerna. Det ökar risken för storm.

Blir det fler stormar i Sverige ju varmare Jorden blir?

Olika klimatmodeller ger väldigt olika resultat. Den enda tydliga tendensen är att området över Atlanten där stormarna bildas kommer att förskjutas lite norrut.

Vad betyder det för Sverige?

Vi vet inte, det kan bli antingen fler eller färre stormar här. Det man kan säga är att nya områden i Europa kan drabbas av stormar, när området där stormarna bildas förskjuts norrut.

Källa: Erland Källén, professor i meteorologi vod Stockholms universitet

Publicerad: