Här är alla nyheter - hela listan:

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-04

Civilingenjör Industriell ekonomi, 300 hp.

Inte helt nytt, men antalet inriktningar aoch tekniska profiler har minskats.

Rymdteknik, kandidat, 180 hp.

Samhällsbyggnad, 120 hp.

Högskoleingenjör Mobila datorsystem, 180 hp.

UMEÅ UNIVERSITET

Högskoleingenjörsprogram i Tillämpad elektronik (Umeå) med specialiseringar inom datorteknik och inbyggda system, 180 hp.

Högskoleingenjörsprogram i geografiska informationssystem (GIS) i Örnsköldsvik och Lycksele, 180 hp.

Ändringar: Civilingenjörsprogrammet teknisk naturvetenskaplig kemi byter namn till "teknisk kemi". Civilingenjörsprogrammet bioteknik och genomik byter namn till "bioteknik"

MITTUNIVERSITETET

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp.

Elektronikkonstruktion för fordon, 120 hp.

Internetbaserat data/elektroteknisk högskoleutbildning, 120 hp.

En studieväg till att bli högskoletekniker på halvfart och distans – med möjligheter till en ingenjörspåbyggnad på distans eller campus med helfartsstudier.

Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi, 120 hp.

Internationellt masterprogram i pappersmekanik, 120 hp

Musik- och ljuddesign, 120 hp, distans.

Utbildningen är Internetbaserad med handledning över nätet och ett fåtal träffar – kan i stort bedrivas från ditt hem.

Maskiningenjör med inriktning fordonsteknik, 180 hp.

Internationellt masterprogram i nanoteknik, 120 hp.

Programvaruteknik, 120/180 hp.

Affärssystem, IT och ekonomi, 180 hp.

HÖGSKOLAN DALARNA

Byggarbetsledare, 120 hp.

Byggingenjör, 180 hp.

Energiteknikerprogrammet, 120 hp.

Tvåårig distansutbildning.

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot energisystem och inomhusmiljö, 180 hp.

Högskoleutbildning inom teknik, yrkesutbildning i underhåll och driftsäkerhet 120 hp.

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Maskiningenjör med inriktning konstruktion, 180 hp

Open Source - systemutvecklare 120 hp

Open Source - systemutvecklare, 180 hp

Serious Games - magisterprogram, 60 hp

Informationsfusion - magisterprogram, 60 hp

Informationssäkerhetsprogrammet, 180 hp

KARLSTADS UNIVERSITET

Mät- och kartteknik, 120 hp.

Webb och multimedia, 120/180 hp.

Master Programme in Applied Mathematics, 120 hp.

Master Programme in Mathematical Modelling, 120 hp.

Master Programme in Nanomaterials, 120 hp.

Master Programme in Theoretical Physics, 120 hp.

ÖREBRO UNIVERSITET

Ingenjörsprogrammet för automatisering och industriell IT, 180 hp.

Masterprogrammet i maskinteknik, 120 hp.

MÄLARDALENS HÖGSKOLA I TEKNIK OCH NATURVETENSKAP

Innovation, produktion och logistik – civilingenjörsprogram, 300 hp – samt högskoleingenjörsprogram 180 hp.

Dessa har fått en ny profil: Industriell IT och automation

Datornätverk och datakommunikation, 120 hp.

Ny examen: Högskoleexamen i datavetenskap

Drifttekniker - Samhällsteknik, 120 hp.

Ny examen: Högskoleexamen i driftteknik

Flygingenjörsprogrammet - högskoleingenjör 180 hp.

Nya profiler: Avionik, underhållsteknik eller konstruktion

Interaktionsdesignprogrammet, 180 hp.

Nya inriktningar: Arbetsvetenskap, Datavetenskap, Informationsdesign.

Master Program in Intelligent System, 120 hp.

Ny inriktning: Biomedical Engineering

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Biofysik, 180 hp.

Biomolekylär kemi 180 hp.

Läkemedelskemi, 180 hp.

Marinbiologi, 180 hp.

Miljökemi, 180 hp.

KTH

Medicinsk teknik, 300 hp.

Datateknik med internationell inriktning, 300 hp.

KAROLINSKA INSTITUTET

Masterprogrammet i bioentreprenörskap, 120 hp.

HÖGSKOLAN I VÄST

Produktionsteknik med automation, Co-op, 120 hp.

Övriga Co-op (Cooperative Education) utbildningar inom teknikområdet är Elkraft, 180 hp, Produktionsteknik med logistik, 180 hp, samt

Produktutveckling med design, 180 hp.

CHALMERS

Civilingenjörsprogram i teknisk matematik, 300 hp.

HÖGSKOLAN I BORÅS

Högskoletekniker i byggteknik – konstruktion, 120 hp.

Högskoletekniker i produktionsekonomi, 120 hp.

Högskoleutbildning i Risk Management, 120 hp.

TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

Högskoleingenjör/Teknologie kandidat i Datateknik, inriktning Inbyggda system 180 hp

Högskoleingenjör/Teknologie kandidat i Datateknik, inriktning Webbutveckling alt. Programmering och Datanät 180 hp.

Masterprogram i Informationsteknik och Management, inriktning Informationsteknik 120 hp

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

CAD-tekniker, 120 hp.

Maskiningenjör – Datorstödd Produktframtagning, 180 hp.

Masterprogrammet i maskinteknik, 120 hp.

VÄXJÖ UNIVERSITET

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, 180 hp.

Högskoleprogram i skog och träteknik på distans, 120 hp

HÖGSKOLAN I KALMAR

Utvecklare av digitala tjänster, 120/180 hp.

TEKNISKA HÖGSKOLAN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET

Industriell ekonomi, kandidatprogram, 180 hp.

Nya masterprogram är :

Matematik, 120 hp. Control and Autonomous System, 120 hp. Communication Electronics, 120 hp. Wireless Networks and Electronics, 120 hp. Engineering Biology, 120 hp.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Masterprogram i nanoteknik, 120 hp.

Utbildningen är främst avsedd för utländska studenter.

Masterprogram i fotonik,

Främst tänkt för den internationella marknaden.

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik 300 hp

Telekommunikationsingenjör 180/210 hp

Dataingenjör inriktning ljud- och bildbehandling 180 hp

Marin teknik 180 hp

Säkerhetsteknik 120 hp