Totalt 2 500 får lämna Sas

NYHETER

Flygbolaget ska spara 1,5 miljarder

Flygbolaget Sas ska spara ytterligare 400 miljoner kronor.

Sammanlagt ska därmed 1,5 miljarder kronor sparas i år, enligt bolagets delårsrapport.

I den nya sparplanen kommer ytterligare 500 personer att få lämna Sas, totalt kommer 2 500 tjänster att försvinna.

Foto: Minskar utsläppen.

– Det råder inget tvivel om att situationen inom flygindustrin är allvarlig och förmodligen den svåraste någonsin, kommenterar Mats Jansson som är VD och koncernchef.

Sas sparar ytterligare och bakgrunden är att ledningen räknar med ekonomisk avmattning i år och nästa år.

SAS går inte ut med hur besparingarna kommer att fördelas på koncernens olika bolag. Enligt Sture Stölen, chef för Investor relations på SAS finns det en plan som respektive bolag ska arbeta med, men hur den ser ut vill han inte gå in på.

Färre flygplan

Bolaget drar ner kapaciteten med sju flygplan, vilket innebär en totalt neddragning med 18 plan.

– Kapacitetsneddragningen skall ses i ljuset av en förväntan om ytterligare ekonomisk avmattning under 2008 och 2009. Vi är fortsatt finansiellt stabila med tillfredställande kassalikviditet, men det är avgörande att vi på kort sikt genomför åtgärderna inom P08 för att därmed kunna implementera vår långsiktiga strategi, säger Mats Jansson.

Förluster och intäkter

Sas redovisar en förlust under första halvåret på 411 miljoner kronor för andra kvartalet, jämfört med vinsten efter skatt på 607 miljoner kronor samma period i fjol. Bolagets intäkter under första halvåret landade på 1,7 miljarder kronor, en ökning med nästan nio procent.