Nyheter

Norge inför sexköpslag

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

Inger Davidson (kd): Ett steg framåt

I dag inför Norge en lag som förbjuder sexköp i landet.

Lagen förbjuder också sexköp i utlandet.

Inger Davidson (kd), vice ordförande i justiteutskottet, vill att även den svenska lagen ska förbjuda sexköp i utlandet.

– Om det går att lösa juridiskt – och det har man tydligen lyckats med i Norge – så är det ett steg framåt, säger hon.

På nyårsdagen trädde Norges nya sexköpslag i kraft.

Lagen straffar köp av sexuella tjänster med böter eller fängelse i högst sex månader – samma straffskala som den svenska lagstiftningen.

Förbjudet – i utlandet

Den norska sexköpslagen går dock ett steg längre än den svenska och förbjuder köp av sex även i utlandet.

Inger Davidson (kd) tycker att sexköp i utlandet ska förbjudas även i svensk lag.

– Det är en sån punkt jag tycker att man ska överväga i Sverige också. Det är lika mycket människovärde i människor utanför vårt land. Och om svenska medborgare utnyttjar kvinnor och män i andra länder tycker jag att det ska kunna vara straffbart också, säger hon.

Den svenska sexköpslagen utreds för närvarande, men utredningen väntas inte bli klar förrän 2010.

Enligt Inger Davidson är det osannolikt att den svenska sexköpslagen kan förändras innan utredningen är klar.

– Det skulle jag inte tro, tyvärr, säger hon.

”Svåraste brotten”

– Det finns alltid möjligheter att lyfta ut delar och ge i uppdrag att snabba på en viss del. Men vi hade rätt mycket diskussioner: vi ville att man skulle göra det snabbare, men det blev inte så, och jag vet inte nu om det går att ändra, säger hon.

När det gäller en eventuell skärpning av straffskalan i den svenska sexköpslagen säger Inger Davidson:

– Rent generellt tycker jag att när det handlar om övergrepp mot människor och trauman som följer med hela livet så är det rätt låga straff i dag, medan vi har väldigt höga straff för brott mot staten, som exempelvis skattebrott. Det måste bli mer proportionerligt, övergrepp mot människor är som jag ser det de svåraste brotten, säger hon.

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu hos Cervera – förhandsboka nu innan de tar slut!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert: