Stor brand i Halmstads hamn

Den kollapsade industrilokalen i Oceanhamnen Halmstad är fortfarande inte släckt.

Och räddningstjänsten räknar med att det kommer att brinna minst ett dygn till.

– De kommer inte nära, det går inte. Det brinner så pass mycket och är så pass giftig gas att de utan livsfarligt risk, säger Anna Wallefors, kommunikatör vid Halmstad kommun.

Under eftermiddagen började brandröken att röra sig söderut och när den nådde land var den så pass uttunnad att risken för giftig brandrök var minimal.

”Använd näsan”

Vid lunchtid på lördagen ljöd larmet ”Hesa Fredrik” över Halmstad. Då hade vinden vänt och brandröken blåste in mot Halmstad. Invånarna uppmanades att hålla sig inne och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Risken för de giftiga nitrösa gaserna bedöms dock som liten.

– Vi har gjort mätningar längs med kusten och vi har inte kunnat påvisa några skadliga koncentrationer däremot kommer vi fortsätta göra mätningar eftersom vi inte vet hur brandröken kommer att röra sig, säger Anders Wiemo. 

Även om de nitrösa gaserna har minskat kan det alltid vara farligt att andas in brandgas.

– Vi uppmanar alla att stanna inne om de känner brandrök. Det är väldigt skarp lukt, det går inte att missa om man är mitt i det, säger Anna Wallefors, kommunikatör på Halmstad kommun.

Byggnaden brann fortfarande på lördagsmorgonen men eftersom det kan finnas fler gasflaskor och kemikalier kvar inne i byggnaden har inte räddningstjänsten kunnat gå in.

Styrkor från Västra Götaland och Skåne deltar i räddningstjänstens arbete.

Lånat fordon

På grund av hettan och risken för att exponeras för giftiga gaser har räddningstjänsten inte kunnat gå nära branden.

– De måste släcka med sand eftersoom det är kemikalier som brinner. Men de har också varit inne på att spruta vatten via båt på rökpelaren för att med vatten minska andelen av de farliga ämnena, säger Anna Wallefors.

Explosionssäkra piketbilar har lånats in av polis för att räddningstjänsten ska kunna orientera sig på platsen. Av försvaret har det lånats in en bepansrad frontlastare som ska användas för att röja på området.

Vad som orsakat branden har räddningstjänsten ännu inga uppgifter om.

– Vi vet vilken del av byggnaden som branden startade i, men mer än så vet vi inte i dagsläget, säger Anders Wiemo, brandingenjör vid Halmstads räddningstjänst.

Stora mängder kemikalier

Vid 22.15 larmades räddningstjänsten till företaget Hanson & Möhring. Då slog lågor upp från byggnaden.

– Vi har fyra styrkor på plats just nu, säger Peter Karlborg, ledningsoperatör på räddningstjänsten i Halmstad.

I huset finns stora mängder kemikalier, bland annat gödningsmedel. Explosionsrisken är mycket stor och räddningstjänsten har tvingats backa undan.

– Det kan även bildas giftiga gaser, säger Anders Wiemo, brandingenjör i Halmstad under fredagskvällen.

Publisert: