Äldre ska få vård i solen

NYHETER

”Bara en tidsfråga innan det blir verklighet”

Foto: I ett och ett halvt år har frågan om Spanienresor för äldre och funktionshindrade diskuterats i kommunstyrelsen.

Äldre och funktionshindrade göteborgare ska erbjudas möjlighet att få vård och rehabilitering i Spanien.

Den politiska majoriteten går nu med på att utreda det moderata förslaget.

– Det är bara en tidsfråga innan det blir verklighet, säger Jonas Ransgård (m).

I ett och ett halvt år har frågan om Spanienresor för äldre och funktionshindrade i Göteborg diskuterats i kommunstyrelsen och nu väljer s, v och mp att ställa sig bakom en utredning.

”Öka livskvalitén”

– Det är positivt att man gör det men jag tycker det fokuseras för mycket på problemen. Det här handlar om något som skulle öka livskvalitén för många människor, säger Jonas Ransgård (m) som är vice ordförande i kommunstyrelsens styrgrupp för äldreomsorg.

De fyra stadsdelsnämnder som varit remissinstanser, Gunnared, Majorna, Tynnered och Torslanda, har alla ställt sig negativa till förslaget.

Som skäl anges bland annat att ett sådant alternativ förmodligen kommer medföra merkostnader och att det kan vara svårt för äldre och funktionshindrade att klara av en lång resa.

Billig vård i Spanien

Jonas Ransgård tror inte att det skulle bli dyrare.

– Det är billigt att resa till Spanien i dag och vårdkostnaderna är lägre, säger han.

Med tanke på tveksamheterna från remissinstanserna tror han dock att det kommer dröja några år in-nan förslaget blir verklighet.