Mångmiljonsmäll för bilhandlare

NYHETER

En 48-årig västmanländsk bilhandlare har upptaxerats med drygt fyra miljoner kronor av skatteverket.

Beslutat grundar sig på inkomster från taxeringsåren 2005 och 2006.

Mannen har bland annat sålt fordon som sen inte redovisats i bokföringen samt tagit ut pengar ur bolaget utan att beskatta dessa som lön.

Det var efter en revision av mannens företag som bristerna upptäcktes. Bilhandlaren ska bland annat ha sålt fem fordon som inte redovisats i företagets bokföring. Han har också gjort stora inköp av reservdelar som inte fakturerats vidare till kunder.

Köpte rallycrossbil

Skatteverket har även haft synpunkter på att mannen tagit upp privata kostnader i företagets bokföring. Bland annat har mannen köpt och använt en rallycrossbil samt en så kallad EPA-traktor, som skatteverket anser ha inköpts för privat bruk och inte för representationen som företagaren hävdat.

Bilhandlaren har även tagit ut över 300 000 kronor i kontantuttag ur bolaget under 2004 och 565 000 kronor under 2005, pengar som inte redovisats som lön. Mannen har även fakturerat bolaget med äver en miljon kronor från sin enskilda firma, även det pengar som är att betrakta som lön.

Får betala skattetillägg

Företagaren har i sin självdeklaration bara redovisat 83 000 kronor i inkomst för 2005 och 56 500 kronor 2006. Dessa belopp höjs nu till 469 000 kronor för 2005 och till 2 384 000 kronor för 2006. Även för inkomster av näringsverksamheten samt moms upptaxeras mannen, för 2005 med 1 223 000 kronor och med 66 000 kronor för 2006. Även när det gäller moms har företagaren upptaxerats med närmare 400 000 kronor för de båda åren.

48-åringen ska även betala skattetillägg med 40 procent på beloppen som rör inkomster och med 20 procent när det gäller moms.