Sex gruvarbetare sitter fast i gruvan

NYHETER

Det kommer att dröja minst en vecka innan räddningen kan komma igång

1 av 3 | Foto: Stilla bön Wylee Sherman, 3, skänker en tanke till de instängda gruvarbetarna.

Ingen vet om de sex gruvarbetarna lever.

De sitter fast en halv kilometer under jord i kolgruvan Crandall Canyon i Utah som har rasat in.

– Det är inte vårt fel att gruvan rasade. Det var en naturkatastrof, säger gruvchefen Robert Murray.

Anhöriga och arbetare samlas nu uppe vid ytan på gruvan för att be för de instängda männen. I en närbelägen kyrka håller man förbön för gruvarbetarna.

Det var i måndags som den ensligt belägna kolgruvan cirka 20 mil söder om Salt Lake City i Utah rasade in. Sex gruvarbetare stängdes in 457 meter under jord och ännu i dag, onsdag, vet man inte om någon överlevde raset.

En stor räddningsaktion har dragits igång men den har i dag fått avbrytas efter att flera jordskalv mätts upp i området. Det är helt enkelt för farligt att befinna sig under jord.

”På ruta ett”

– Vi är tillbaka på ruta ett, säger Robert Murray, ordförande i Murray Energy Corporation som äger gruvan, till AP.

Enligt honom kommer man inte att kunna återuppta räddningsarbetet nere i gruvan förrän tidigast på onsdag nästa vecka.

Istället försöker man nu borra två små hål från ytan för att om möjligt kunna förse de instängda gruvarbetarna med luft och mat.

Murray är hoppfull om att gruvarbetarna lever och har gott om luft. Men Al Davis på den amerikanska gruvinspektionen är inte lika optimistisk.

Dispyt

– Vi vet inte om de har luft. Det kan vi inte veta, säger han.

Det pågår en dispyt om vad som orsakade raset. Enligt rapporter i media höll gruvarbetarna på med att ta bort stöttande pelare för att medvetet låta gruvan rasa in. En metod som kallas ”retreat mining”. Men detta stämmer inte enligt Robert Murray.

– Raset orsakades av en jordbävning och inte av något som Murray Energy eller våra anställda gjorde, säger han. Det var en naturkatastrof, en jordbävning. Och det ska jag bevisa.

Den seismologiska aktivitet som uppmättes vid tiden för raset anser dock experter kom från själva gruvraset, inte från någon jordbävning. Gruvras har en annan seismologisk signatur än jordbävningar, frekvensen är en annan och djupet där det uppstår är inte lika stort.

Efterskalven i området kan dessutom ha orsakats av ett eventuellt gruvras, lika gärna som en jordskalv.

Men exakt vad som hände och vad som orsakade gruvraset kan bara en grundlig utredning visa, säger Amy Louviere på gruvinspektionen till AP.

Robert Triches, AP