”Vi är på krigsstigen”

NYHETER

LO-förbunden samlas till extrainkallat strategimöte mot A-kassereformen

Fackförbunden kraftsamlar gemensamt mot regeringens A-kassereform.

– Vi är på krigsstigen. Människor ringer till oss och är desperata, säger LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson.

Syndikalisternas fackförbund SAC manar i dag till politisk strejk för att få stopp på regeringens förslag om sänkta ersättningsnivåer, höjda medlemsavgifter och obligatoriskt medlemsskap i A-kassan.

Så långt är TCO och LO-förbunden långt i från beredda att gå i nuläget, men medlemmarna kan vänta sig landsomfattande manifestationer.

– Vi är på krigsstigen och utreder alla tänkbara strategier för att stoppa reformen. Människor ringer till oss och är desperata, säger Leif Håkansson, LO:s 3:e vice ornförande, till aftonbladet.se.

Hur långt är ni beredda att gå i ert motstånd?

– Det blir upp till styrelsen att besluta under vårt extrainkallade möte på fredag morgon, men generellt kommer vi att tala om hur vi effektivast kan skapa opinion mot reformen. Vi måste få fram att det kommer att blir kaos om den genomförs. Kassorna är inte förberedda, och våra medlemmar kommer att drabbas på ett oacceptabelt sätt.

Kan reformen egentligen dras tillbaka i nuläget?

– Vi kommer att göra allt för att ändra på innehållet. Men än så länge är regeringens representanter fullständigt kalla inför våra argument. De hävdar – med rätt – att de genomför en reform som de har vunnit valet på och som folk röstat fram.

Sekos ordförande Jan Rudén vill att fredagens möte slutar med att LO-förbunden punktmarkerar alliansens förtroendevalda.

– Jag vill se massiva manifestationer i hela landet. Varenda förtroendevald bör uppvaktas, de ska inte ha en lugn stund, fortsätter han.

Även TCO planerar att massiva uppvaktning av alliansen.

– Alla medlemmar behövs nu, för att nå alla förtroendevalda. Reformen nu är orättvis och slarvigt framtagen. Regeringen har all anledning att tänka över innehållet, säger TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik.

Karin Henriksson