Kraftig brand i industriområde

NYHETER

Brandorsaken okänd

Så fort det svalnar ska polisen utföra en teknisk undersökning efter den kraftiga branden i en byggnad på

Industrigatan i Malmö i natt. Brandorsaken är okänd och det finns i nuläget ingen misstanke om brott.

Intill byggnaden stod en saltsyretank och det fanns farhågor för att tanken skulle rämna av värmen. Om saltsyra

brinner bildas giftig klorgas.

– Vår första uppgift blev därför att begränsa branden och kyla tanken, säger räddningsledare Ida Texell till TT.

Tom cistern

Området spärrades av under släckningsarbetet. Fem stationer sattes in för att bekämpa branden. Efter ett par timmar var elden i stort sett släckt och det konstaterades att cisternen var tom. Byggnaden som användes som lagerlokal var totalförstörd.

– Det finns rapporter om att det kan ha bott uteliggare i lokalerna, men vi kan inte kontrollerna det förrän fram på

morgonen, säger Lars Karsten, vakthavande befäl vid Skånepolisen.

TT