Skärpt straff för sexköp via hallick

NYHETER

Fem män får villkorlig dom i kopplerimål

För första gången gör en domstol skillnad på att köpa sex via en hallick eller direkt på gatan.

Sexköpare som kände till att prostitutionen med ryska kvinnor i Göteborg var organiserad får sina straff skärpta.

– Det är en kraftfull markering och visar att man ska inte köpa sexuella tjänster av olika organisationer, säger kammaråklagare Thomas Ahlstrand om tisdagens dom.

Domen mot de fem männen från Göteborg, Kungälv och Trollhättan, är en del i ett stort kopplerimål i Göteborg. I tingsrätten dömdes fyra av dem till dagsböter men hovrätten för västra Sverige anser att omständigheterna är så försvårande att böter inte är nog. Därför döms de till villkorlig dom och mellan 40 och 60 dagsböter. Den femte mannen, som friades i tingsrätten, döms till 50 dagsböter.

Äldsta 77 år

Sexhandeln styrdes av fyra ryska medborgare, en kvinna och tre män, som tidigare i höstas dömdes till fängelse och utvisning av hovrätten.

Sexköpare kunde ringa ett nummer och fick en rysk kvinna levererad till en adress.

När omfattningen av prostitutionen rullades upp valde Thomas Ahlstrand att åtala 20 sexköpare från 20 till 77 år, så många har aldrig tidigare dragits inför rätta på samma gång. Det vanliga är att sexköparen får ett strafföreläggande som innebär böter utan rättegång.

Ahlstrand har hela tiden drivit linjen att det är allvarligare att köpa sex av en hallick eftersom man då främjar grövre brottslighet som koppleri och människohandel. Han har yrkat på fängelsestraff för vissa av sexköparna.

– Nu blev det fängelsenivå, men inte fängelse i det enskilda fallet. Riksåklagaren avgör om fallet ska gå till Högsta domstolen, säger Thomas Ahlstrand.

Skärpt syn

Sedan sexköpslagen infördes 1999 har ingen dömts till fängelse. Hovrättens dom tolkas som en skärpning i synen.

– Det är glädjande och en viktig signal att man inte bara schablonmässigt dömer ut ett bötesbelopp utan gör en individuell prövning där man är medveten om kvinnans utsatthet i organiserad prostitution, säger Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Han anser att det är på gång en attitydförändring men att polisen fortfarande håller sexköparna om ryggen, till exempel får man välja till vilken adress man vill ha strafföreläggandet skickat. Många undviker då hemadressen för att inte bli avslöjade som sexköpare av familjen.

Björn Ivarsson, som är försvarsadvokat för de fem männen, anser spontant att domen bör överklagas.

– Det är ett nytt synsätt och man kan fråga sig om den lobbying i media som skriker efter straffskärpning har haft betydelse, säger han.

Karin Olander/TT