Experten: Risk för högre ränta

NYHETER

Först stiger bostadspriserna - sedan räntan

Den nya budgeten innebär direkt en risk att 1) bostadspriserna stiger och 2) räntan höjs.

– Budgeten innebär att folk får mer pengar, vilket ökar konsumtionen. Risken finns att Riksbanken sedan blir tvungna att dämpa köpfesten genom att höja räntan, säger Annika Creutzer, ekonom på SkandiaBanken.

Exakt hur mycket mer pengar som går från staten till svenska folket är svårt att ha överblick över.

– I budgeten ställs det mycket löften om ytterligare förbättringar - kostnader - som ska komma. Det är svårt att sia om hur de kommer att se ut i detalj.

Creutzer och kollegorna på SkandiaBanken är överraskade över att budgeten är så generös.

– Det ser inte ut som en budget som kommer direkt efter ett val. Så här brukar de bara se ut valåren, säger Annika Creutzer.

Vad är den stora nyheten – Jobbavdragen, helt klart. Där har regeringen dessutom aviserat ytterligare avdragsmöjligheter i framtiden.

Vem är de stora vinnarna, respektive förlorarna?

– De som jobbar är vinnare i det här. Sjuka och arbetslösa förlorar.

Hellre rik med jobb än sjuk och fattig?

– Ja, det ligger åt det hållet, säger Annika Creutzer.

En direkt följd av budgeten tror Annika Creutzer blir att bostadspriserna stiger, till följd av att folk får mer pengar.

– De kommer inte att sjunka förrän Riksbanken höjer räntan - om de gör det.

Robert Triches