Skogspojken kan vara schweizare

NYHETER

Polisen misstänker att Rays historia är en bluff

Mysteriet med "skogspojken" kan vara på väg mot en upplösning.

Ett schweiziskt par hävdar nu att Ray, 17, är deras barnbarn och att historien är en bluff.

Ray riskerar nu att bli utvisad från Tyskland.

Foto: -

17-årige Rays historia har förbluffat och förbryllat både polis, socialarbetare och språkforskare sedan han den 5 september dök upp utanför Berlins rådhus.

– Jag är helt ensam i världen. Jag vet inte vem jag är, snälla hjälp mig, var pojkens första ord, enligt Daily Mail.

Ray, som hävdade att han levt fem år i skogen, fick snabbt smeknamnet "skogspojken" i tyska och brittiska medier och uppgavs ha haft vissa svårigheter att anpassa sig till ungdomshemmet dit han fördes. 

Språkexperter lyckades inte avgöra pojkens ursprung från hans dialekt.

Men efter att ha sett en bild i Berlintidningen B.Z. kontaktade ett schweiziskt par polisen. De tyckte sig känna igen pojken som sitt eget barnbarn.

DNA-prov ska nu fastställa det eventuella släktskapet.

Kan utvisas

Enligt pojkens egen utsago hade han bott i ett tält med sin far Ryan i fem år, efter att hans mor Doreen dött i en bilolycka.

När han dök upp utanför rådhuset hade han precis begravt sin far i en grund grav i skogen där de båda levt, berättade han för polisen.

Men polisen tvivlar på hans historia.

Inga uppgifter finns om att någon kvinna vid namn Doreen ska ha dött i en bilolycka i någon av de 16 tyska staterna under de senaste tio åren, skriver Daily Mail.

Ingen grav har påträffats

Ray kan inte peka ut vilken skog han levt i eller var hans far är begravt – och ingen grav har heller påträffats. Tältet och kläderna som Ray bar var hela och rena och tydde inte på att de skulle använts under fem år i skogen.

Pojken har inte kunnat eller velat säga vilket land han kommer ifrån och har inte velat ställa upp på bild, vilket spätt på polisens misstankar om att det hela är en bluff.

Om det visar sig att Ray är från Schweiz kommer han att utvisas från Tyskland. Och Schweiz kan komma att krävas på kostnaderna för Rays vistelse i Tyskland.