Krav på avmaskning kan upphöra

Av: 

TT

Dödlig Dvärgbandmasken. Varianten som framför allt drabbar rävar kan vara dödlig.
Dödlig Dvärgbandmasken. Varianten som framför allt drabbar rävar kan vara dödlig.

Det kan snart bli ett slut på kravet att avmaska hundar och katter som förs in i landet.

Orsaken är att dvärgbandmasken nu tycks vida spridd och kan ha kommit för att stanna.

slutpussat? Dvärgbandmasken kan smitta från hund till människa.
slutpussat? Dvärgbandmasken kan smitta från hund till människa.

Experterna håller inte för osannolikt att parasiten funnits i Sverige länge. Tills helt nyligen har man antagit att den infördes i fjol höstas, men i måndags hittades en smittad räv i Dalarna och fynd har nu gjorts i tre, vitt åtskilda, delar av landet.

– Troligen förekommer den längre norrut. Den förefaller ganska spridd och kan finnas på många platser. Den kan absolut ha funnits i Sverige i flera år, säger Eva Osterman Lind, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

"Inte smittfria"

Men hon påpekar att förekomsten måste vara mycket låg, till skillnad från vissa andra områden i Europa, exempelvis Litauen, Schweiz och södra Tyskland där hälften av rävarna kan vara smittade.

– I de länderna har man konstaterat att andelen smittade rävar stiger ju tätare rävstammen är. I Sverige har vi inte så täta rävstammar, vilket skulle kunna innebära att vi automatiskt har färre smittade djur. Vi vet helt enkelt inte vad som skulle kunna tänkas vara en normal förekomst av dvärgbandmask i Sverige, säger hon.

Svårt bekämpa masken

Oavsett detta lär den nya insikten få konsekvenser för de svenska smittskyddsreglerna. Inom EU får man normalt föra hundar och katter fritt över gränserna, men Sverige har fått ett undantag med rätt att kräva avmaskning eftersom landet anses fritt från parasiten. Nu kan detta komma att ändras.

– Vi är inte smittfria längre, säger Osterman Lind.

Gränser öppnas?

Det kan fortfarande bli möjligt att behålla kravet om Sverige bedriver ett bekämpningsprogram mot parasiten och ingen bandmask hittas i landet inom en utsatt tid. Men om inte myndigheterna kan övertyga EU om att parasiten går att bekämpa kan det bli fritt fram att ta in husdjuren från och med årsskiftet.

– Frågan är om det finns förutsättningar att bekämpa masken om den visar sig väldigt spridd. Mig veterligen finns det inget land som ens haft en sådan ambition, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Publisert: