Obama signerar brutet vallöfte

En fånge leds av två vakter på det amerikanska fånglägret på Guantanamobasen. Barack Obama hade innan valet lovat att fånglägret skulle stängas men tvingas nu skriva under ett lagförslag som omöjliggör detta.
En fånge leds av två vakter på det amerikanska fånglägret på Guantanamobasen. Barack Obama hade innan valet lovat att fånglägret skulle stängas men tvingas nu skriva under ett lagförslag som omöjliggör detta.

Under protest skrev USA:s president Barack Obama på fredagen under det lagförslag som effektivt förhindrar att fångar på Guantanamobasen förs till USA för att ställas inför rätta.

Därmed är också Obamas vallöfte att stänga fånglägret på basen så gott som ogenomförbart, liksom hans försök att ställa Khalid Sheikh Mohammad, som pekats ut som hjärnan bakom 11-septemberattentaten, inför en civil domstol inom USA:s gränser.

Obama kunde ha lagt in sitt veto mot det omfattande budgetpaketet där formuleringarna ingår, men sade att han beslutat sig för att skriva på trots sin starkt motvilja, eftersom det var nödvändigt för att finansiera USA:s krig under 2011.

Formuleringarna om att inga pengar får användas till att flytta och döma Guantanamofångar, finns i en budget som majoriteten i såväl representanthuset som i senaten ställt sig bakom.

Budgeten ger Pentagon nästan 160 miljarder dollar till krigen i Afghanistan och Irak i år, utan några större förbehåll om hur operationerna ska skötas.

Exempellös utmaning

Obamas regering har kritiserat formuleringarna om Guantanamofångarna hårt.

När representanthuset godkände dem i början av december sade Matthew Miller, talesman för justitiedepartementet:

– Vi är starkt emot det här förbehållet. Kongressen borde inte ägna sig åt att begränsa den verkställande maktens möjligheter för att ställa terrorister inför rätta.

Och på fredagen varnade Obama för att förbudet att flytta fångar till amerikansk mark var en "farligt och exempellös utmaning mot hans laga rätt att åtala dessa misstänkta".

Skydda nationen

– Att kunna åtala terrorister i en federal domstol är ett kraftfullt verktyg i våra ansträngningar att skydda nationen och måste vara en av de möjligheter som står oss till buds, sade han.

I Guantanamolägret finns i dag 170 fångar. 58 av dem är fängslade på obestämd tid, utan rättegång.

Mängder av fångar har sänts iväg till tredje land där de frigivits.

TT

Publisert: