Få jobbar fram till 65-årsdagen

avTT

De flesta siktar på ett långt yrkesliv, men verkligheten är en annan.

75 procent i arbetsför ålder tror att de orkar jobba tills de fyller 65 år, visar DN/Synovates undersökning. I praktiken arbetar färre än varannan 64-åring. Den genomsnittliga pensionsåldern är 63 år.

Bland LO:s medlemmar tror 27 procent att de inte orkar jobba till 65-årsdagen. Bland Kommunals medlemmar som arbetar i kommuner och landsting är färre än tio procent över 60 år.