Regeringen vill slopa överskottsmålet

1 av 2 | Foto: Statsminister Stefan Löfven.
NYHETER

Regeringen vill slopa överskottsmålet.

Inte för att spendera i nuläget men för att i framtiden satsa på bostäder och infrastruktur.

Det skriver statsminister Stefan Löfven med finansminster Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund på DN Debatt.

I oktober sa finansminister Magdalena Anderson (S) att ”ladorna var tomma” när hon presenterade en dyster prognos över den svenska ekonomin. Hon varnade då också för att det så kallade överskottsmålet, att statens sparande ska vara en procent av BNP, inte skulle nås.

Oppositionen kritiserade då Andersson för att överge överskottsmålet och Centerledaren Annie Lööf ansåg att regeringen ”tappat kontrollen redan första veckan”.

På dagens DN Debatt läggs nytt bränsle på diskussionen.

Vill ha ”sparande i balans”

Statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) öppnar i en debattartikel för att slopa överskottsmålet till förmån för ”ett sparande i balans”.

”Eftersom Sverige i nuläget har betydande underskott i de offentliga finanserna vore det tveksamt att bedriva en åtstramande finanspolitik i syfte att nå nuvarande målnivå för att sedan avveckla detta sparande i en situation där konjunkturläget bedöms vara betydligt bättre än i dag” skriver de på DN Debatt.

I dagens läge skulle det krävas nedskärningar och skattehöjningar på kring 75 miljarder kronor för att nå överskottsmålet, skriver de.

Men öppningen för ett slopat överskottsmål innebär inte att det i nuläget kommer att finnas utrymme för reformer i budgeten, skriver de i debattartikeln knappt 1,5 månad innan regeringen ska presentera vårändringsbudgeten.

Ännu ska sådana reformer finanisieras ”krona för krona”, skriver de på DN Debatt.

Syftet: Offentliga investeringar

Löfven, Andersson och Bolund menar att ”ett sparande i balans” i stället för det nuvarande överskottsmålet syftar till att på sikt göra det möjligt med satsningar på infrastruktur, bostäder, klimatomställning, forskning och utbildning.

När regeringen nu uppger att de ska ge Konjunkturinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna för en ändrad målnivå för det offentliga sparandet, som den dåvarande S-regeringen i samarbete med Centerpartiet etablerade 1997, så hoppas de på samarbete över blockgränserna.

På DN Debatt skriver de att regeringen tänker föra löpande samtal med de borgerliga och de ser ”positivt på en bred uppslutning kring en eventuell förändring”.

”Det är viktigt att den ekonomiska politiken utgår från de behov och den verklighet vi möter här och nu. Därför är det dags att se över mål­nivån för det offentligfinansiella sparandet för att modernisera det ramverk som den dåvarande socialdemokratiska regeringen etablerade för snart 20 år sedan” skriver Löfven, Andersson och Bolund på DN Debatt.

ARTIKELN HANDLAR OM