FP: Ställ hårdare krav på invandrare

Jan Björklund och Folkpartiet vill sätta större press på invandrare.

DN Debatt i dag presenteras nya förslag för en "tydligare arbetslinje" i integrationen:

Krav på jobb för att få återförenas med anhöriga och permanent uppehållstillstånd, lägre ingångslöner och språkkrav för att få medborgarskap.

– Idiotiskt, säger migrationsrättsjuristen Viktor Banke.

­Folkpartiledaren Jan Björklund skriver tillsammans med riksdagsledamöterna Gulan Avci, Roger Haddad och Robert Hannah i dag på Dagens Nyheters debattsida att Sverige är och ska vara en "humanitär stormakt" och att partiet vill värna asylrätten.

”Modernare arbetsrätt”

Samtidigt vill kvartetten, som i dag presenterar fem förslag från partiets arbetsgrupp för integration, skärpa kraven på invandrare med en "tydligare arbetslinje" genom förändringar på arbetsmarknaden och "ökade drivkrafter för den enskilde":

1. Anhöriginvandring ska vara möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet, regelbunden inkomst och en bostad.

2. Permanent uppehållstillstånd först då en invandrare fått jobb. Om skyddsskäl finns kvar efter tre år kan det övergå till att bli permanent.

3. "Modernare arbetsrätt" med förändrade Las-regler och lägre ingångslöner och snabbare process för att få utländska examina att bli svenska.

4. Avskaffa vårdnadsbidraget.

5. Språkkrav för medborgarskap.

"Mörkbrun hundvisselpolitik"

Folkpartiet lade fram förslaget om språkkrav för medborgarskap första gången inför valet 2002. Det valet blev en stor framgång för partiet, och framgångarna har kopplats till förslaget.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm twittrade under morgonen:

"Inte bara mörkbrun hundvisselpolitik, dessutom ineffektivt och kontraproduktivt om syftet är ökad integration".

Miljöpartiets gruppledare i riksdagen och talesperson i rätts- och migrationsfrågor, Maria Ferm, twittrar: "Oerhört tragiskt att Folkpartiet föreslår tillfälliga uppehållstillstånd. Håller familjer isär, försvårar integrationen, kostar mer pengar".

Juristen Viktor Banke är specialiserad inom migrations- och familjerätt. Även han är starkt kritisk till FP:s förslag.

Han frågar sig vad FP bygger uppfattningen om att viljan att få jobb saknas hos invandrare på.

– Man insinuerar att det är incitament som saknas. Men det finns ingen asylsökande eller invandrare jag mött vars högsta dröm inte är att få ett jobb.

”Idiotiskt förslag”

– Det är ett idiotiskt förslag av väldigt många skäl. Jag ser inte alls hur det ska främja integrationen. Det finns inget från andra länder som tyder på att rasismen och SD skulle minska genom att godkänna deras problemformuleringar.

– Vill man verkligen integrera de här människorna skulle man kunna diskutera arbetslösheten, bostadssituationen, men också rehabilitering, säger Viktor Banke, och tar upp att många flyktingar från krigsområden lider av posttraumatiskt stressyndrom.

– Här sätter man bördan på dem som är mest utsatta, i stället för att som politiker ta ansvar.

Enligt Banke är tillfälliga uppehållstillstånd en ineffektiv integrationsåtgärd, som ökar osäkerheten och gör att människor hindras från långsiktighet och att komma in i samhället.

– Migrationsverket bygger sin bedömning om permanent uppehållstillstånd på skyddsskäl vid en framåtsyftande bedömning. I exemplet Syrien, som ju överlägset är det land från vilket flest människor får permanent uppehållstillstånd i Sverige, är bedömningen att konflikten är långvarig. Gör FP en annan bedömning, och i så fall, på vilka grunder?

Banke uppger också att stöd saknas för att försörjningskrav för anhöriginvandring skulle öka integrationen.

– Man kan fråga sig vad de bygger det på. Det finns inget som tyder på det. Tvärtom splittras familjer i onödan och lidandet ökar, vilket får motsatt effekt.

Ohlsson motståndare 2002

Birgitta Ohlsson, en favorit för att ta över om den kritiserade partiledaren Björklund eventuellt skulle avgå, gick emot sitt eget parti i samband med valet 2002.

"Språktest kommer jag att arbeta mot”, sa hon till Dagens Nyheter då. Ohlsson avböjer i dag att kommentera, eftersom hon är föräldraledig.

Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor och ledamot i FP:s integrationsgrupp säger om kritiken mot förslagen:

– Vi är ett parti som vill se en tydlig integrationspolitik kopplad till arbetsmarknaden. Håller man inte med om det får man faktiskt leverera bättre förslag själva och säga vad alternativet är.

På frågan om vad FP bygger sin tes på, om att avsaknad av drivkraft hos invandrare skulle vara problemet för integration, säger Avci:

– Vi vet i dag att arbetslösheten är mycket högre bland utrikes födda och ska vi få fler i arbete måste vi öka drivkrafterna för att komma i egen försörjning. Det är en del i att ta ett steg in i samhällsgemenskapen. Arbetslinjen är integrationens bästa vän.

Svårt att svara om drivkraft

Vad tyder på att det är avsaknad av drivkraft som gör arbetslösheten hög bland invandrare?

– Drivkraften att bara lämna ett land för att ta sig till ett annat är stor i sig, men den får inte slockna när man kommit till Sverige. Men trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden måste också sänkas, annars bygger vi ett utanförskap.

Men finns någon studie som visar att problemet skulle vara att drivkraft att skaffa jobb saknas hos invandrare i dag?

– Det är uppenbart att arbetslösheten är hög och med de prognoser som Migrationsverket talar om, menar vi att de drivkrafterna måste öka. En tydlig arbetslinje är ett tydligt incitament, men det måste också finnas en arbetsmarknadsmodell som sänker trösklarna, med fler okvalificerade jobb som inte kräver utbildning eller arbetslivserfarenhet.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN