Hägglunds löfte till pensionärerna

1 av 10 | Foto: Stefan Mattsson

avOlof Svensson

NYHETER

Göran Hägglund vill att personer över 85 år ska garanteras plats på boende som ett alternativ till hemstjänst.

Förslaget ska kunna genomföras från 2016 och beräknas kosta 500-900 miljoner kronor.

Hägglund inleder pressträffen från Visby Hotell med att berätta att det är den 11:e gången han talar i Almedalen. Det första han tar upp är försvarspolitik. Han säger att hoten mot Sverige har ökat - något som måste innebära förstärkningar på det försvarspolitiska området.

– Situationen i världen kunde bli värre, den har blivit värre under det här året.

Kristdemokraterna har inte tagit ställning till om Sverige ska gå med i Nato - men Hägglund öppnar för militärt samarbete med andra länder.

– Det är svårt att se att Sverige vid ett angrepp skulle kunna stå emot, därför är det bra att överväga samarbeten. Men vi behöver skaffa oss en helhetsbild, säger han och efterfrågar "breda överenskommelser" mellan partierna.

Staten ska ha hand om vården

Nästa punkt på pressträffen är sjukvården. Precis som Hägglund berättade i en debattartikel i dagens SVD vill Kristdemokraterna att staten ska ta en större roll i sjukvården. Han vill flytta högspecialiserad sjukvård till staten och är inte främmande för att lägga ner landstingen.

– Det här är angeläget för att vi ska få en mer jämlik vård, säger Hägglund.

Rätt till särskilt boende

Den stora nyheten Kristdemokraterna presenterar är en förändring i äldreomsorgen, som ska garantera de allra äldsta plats på boende.

Hägglund vill göra en förändring av socialtjänstlagen som innebär en rätt till en särskild boendeform för personer över 85 år, som alternativ till hjälp i hemmet.

– Den som är 85 år ska ha rätt att få någon form av särskilt boende, säger Hägglund.

Han räknar med att förslaget kommer att kunna genomföras från 1 januari 2016.

– På departementet har man beräknat kostnaden till 500 till 900 miljoner kronor, säger han.

– Det här är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna.

Hur förslaget ska finansieras kommer Hägglund återkomma med i höst när partiet släpper sitt valmanifest.

Hägglund öppnar även för att förslaget kommer att innebära att det behövs byggas fler äldreboenden.

Så sent som i fredags presenterade LO ett närmast identiskt förslag vad det gäller rätt till äldreboende. Precis som KD vill LO att personer över 85 ska garanteras plats på boende om de önskar.

Göran Hägglund säger att han har tänkt på förslaget länge och tillägger att han tycker det är bra att fler tar upp frågan.

ARTIKELN HANDLAR OM